Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender

PROMOTIE LOKALE MEDIA IN DE LANDELIJKE MEDIA
LOKAAL OOK LANDELIJK POSITIONEREN

Promotie SaltoTV in NRC HAndelsbladIn de media lijkt de Amsterdamse omroeporganisatie Salto het stiefkindje van de publiciteit. Het Parool staakte na ruim 16 jaar de programmagegevens dagelijks te vermelden. 'We kregen van Salto alleen maar de naam van de omroeporganisatie door, daar heb je niets aan.'

Ook op de eigen website van Salto wordt je niet veel wijzer wat er gaat worden uitgezonden. Dat veel programmamakers een eigen website hebben is dan ook pure noordzaak, want hun programmagegevens kunnen ze bij Salto niet kwijt.

Niet op de website maar ook niet op de kabelkrant of de teletext-service. Daar staat van alles op, behalve actuele programmagegevens. Wat je toch zou verwachten op een website van een omroep. Nou niet bij Salto. Het is dan ook een gotspé dat Salto in het laatste jaarverslag beweerd dat het bestuur in 2004 heeft besloten extra aandacht te besteden aan positionering, kleuring en herkenbaarheid van de zenders, terwijl ze niet eens actuele programmagegeven weten te communiceren.

Deze positionering van de lokale kanalen is een jaarlijks terugkerend ritueel. Waarbij Salto jaar na jaar pijnlijk duidelijk maakt dat ze daar niet toe in staat te zijn. Bij de laatste frequentiewijziging bleef directie en bestuur, mede door het wekenlang ongeopend gebleven brief aan her Hoofd van de Technische Dienst, ernstig in gebreke!. Om ook daarna helemaal niets te doen! Het blijft een raadsel hoe en waarom Salto zich meent te moeten profileren. Want let wel, ze bedoelen niet de programma's, maar de Salto Omroep Organisatie. De directie en het bestuur vinden dat ze niet uit de verf komen.

Natuurlijk kennen veel Amsterdammers de programma's van Plein TV, Amsterdam Televisie of migrantenomroep MTNL, voorheen MTV. Dat dit bij Salto A1 of A2 wordt uitgezonden zal ze verder worst wezen. Het zo druk profilerende bestuur moet dan ook uit de droom worden geholpen dat er mensen zouden bestaan die kijken omdat het Salto is. Want Salto is niet meer dan een zendvergunninghouder. Het doorgeefluik voor programmamakers die aan de voorwaarden voldoen om te worden uitgezonden. Maar wel een doorgeefluik met behoefte zich al jaren lang te willen profileren. Alleen weet het luik nog niet hoe.

Dus bedenken ze filmpjes die profilering zou veroorzaken. En waarvoor de programmamakers dan zendtijd moeten inleveren. Die filmpjes worden dan een tijdje uitgezonden en worden vervolgens geruisloos afgevoerd omdat iedereen zich schaamt voor het infantiele karakter. Hetgeen directie en bestuur niet weerhoudt zich jaar na jaar druk te maken over hun profilering. Uiteraard zonder de aanbieders hierbij te betrekken. Die hebben daar geen verstand van. En zo staat ook in het jaarverslag van 2004 weer dat 'het bestuur heeft besloten extra aandacht te besteden aan positionering, kleuring en herkenbaarheid van de zenders'.

Zou het niet verstandiger zijn zoiets aan de programmamakers over te laten? En zou niet iedereen beter af zijn als Salto zich een zou gaan houden aan de uitvoering van de eerder bedachte en middels bestuursbesluit afgekondigde 'profilering'. Is het niet raar als je maar steeds profileringen bedenkt en niet in staat blijkt te zijn deze uit te voeren?

Voor Salto is het ronduit voorbarig te spreken dat 'de diverse kanalen via restylen, promotie en marketing' duidelijker zouden worden gepositioneerd en dat'de instelling van de kanaaladviesraden' hieraan zou gaan bijdragen. De aanbieders weten inmiddels wel dat je niets van Salto hoeft te verwachten. In praktijk blijkt dat kranten en tijdschriften graag programmagegevens op willen nemen. Ook landelijke bladen als NRC Handelsblad en De Volkskrant staan hier zeer welwillend tegenover. Daartoe dienen de programmamakers dan wel zelf het initiatief te nemen. En zou het Salto-bestuur en directie eens een cursus programma-communicatie moeten volgen, inplaats zich ledig te houden met een nieuwe huisstijl of logo. Want dat is wel het laatste waar de programmamakers zitten te wachten.

Lezing drs. J. Weber tijdens bijeenkomst lokale televisie-makers in Radisson Sas aan de Avenue Charles de Gaulle in het Franse Aix-les-Baines. Radisson .


Links het officiele Salto-logo, rechts de door MokumTV aangeboden nieuwe kanaalindicatieNIEUWE MOGELIJKHEDEN JE PROGRAMMA TE PROMOTEN

Op 8 juni 2005 stuurde MokumTV de volgende brief aan de directeur van Salto Omroep Amsterdam:

Beste Rudolf,
Het Commissariaat voor de Media heeft je waarschijnlijk verzocht de programmamakers te informeren over het nieuwe 'besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep'.
Navraag bij een aantal collega aanbieders leert ons, dat niemand op de hoogte is gesteld door Salto, hoewel dit besluit in werking trad met ingang van 1 juli 2005, en geldt voor een periode van twee jaar en vervalt op 1 juli 2007.
We zouden er wel prijs op stellen TIJDIG geinformeerd te worden inzake voor de aanbieders belangrijke zaken, hetgeen ook was toegezegd na die eerdere affaire met de zenderwijziging, die we veel te laat d-oorkregen omdat de aankondiging van UPC wekenlang ongeopend in het postvakje van jullie HOOFD TECHNIEK was blijven liggen omdat deze op vakantie was.
We willen wat dit betreft tevens in herinnering brengen, dat er toen HEEL WAT BELOOFD IS, maar tot op heden HELEMAAL NIETS GEBEURDE om de kijkers te informeren.
Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezenderEn nu krijgen we weer niets te horen over de veranderingen inzake een voor ons zo belangrijk onderwerp. Ook op de website van Salto staat helemaal niets!
Voor de goede orde hier een stukje uit de toelichting:
“In de Europese richtlijn wordt zelfpromotie omschreven als een bijzondere vorm van reclame, waarbij de omroeporganisatie haar eigen producten, diensten, programma's of netten aanprijst. Aankondigingen door de omroeporganisatie in verband met haar eigen programma's en met rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten worden als zelfpromotie aangemerkt. Hierbij wordt in de richtlijn overwogen dat, teneinde concurrentievervalsing te vermijden, alleen mededelingen over producten die tegelijk ondersteunend en rechtstreeks van de betrokken programma's zijn afgeleid als zelfpromotie worden aangemerkt. De term "ondersteunend" heeft betrekking op producten die specifiek bedoeld zijn om het kijkerspubliek volop van die programma's te laten profiteren of interactief erbij te betrekken. (...) Op grond van artikel 52, derde lid, van de Mediawet kan de Minister aan publieke omroepinstellingen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 52, tweede lid, eerste volzin van de Mediawet en deze bevoegdheid delegeren aan het Commissariaat. Bij ministerieel besluit van 17 februari 1988 (Stcrt. 49) is deze bevoegdheid gedelegeerd aan het Commissariaat. Om uitzending van bepaalde vormen van zelfpromotie onder voorwaarden mogelijk te maken heeft het Commissariaat besloten om met betrekking tot dit soort reclame-uitingen een generieke ontheffing te verlenen."
Het besluit staat op de website van het Commissariaat (zie onder 'regelgeving', 'beleidsregels': http://www.cvdm.nl/documents/zelfpromotiepo.pdf
Wat is dit keer de reden om zulke essentiele informatie niet door te geven aan de programmamakers?

Met vriendelijke groet,
René Zwaap en Mohamed el-Fers,
MokumTV

Ook op deze brief ontvingen wij nimmer een antwoord of zelfs maar een bevestiging van Rudolf Buurma.


WHO-IS-WHO IN DE AMSTERDAMSE MEDIA
ANNEMIEKE TELKAMP (MokumTV)

Murat Kirbacoglu en Annemieke Telkamp na het winnen van de eerste Salto Award voor Beste Lokale TelevisieprogrammaAnnemieke Telkamp-Kirbarçoglu (1964, hier samen op de foto met echtgenoot Murat) is geboren in Teheran, Iran. “Mijn pa werkte voor een Amerikaanse maatschappij en we reisden veel. Ik hou van grote, bruisende steden, maar Amsterdam, vergeleken bij Teheran, Parijs, Istanbul of Cairo natuurlijk een dorp, is ook best leuk.”

Telkamp studeerde mediarecht in Londen, maar maakte haar studie niet af nadat ze zwanger raakte van de in Amsterdam woonachtige Murat. Ze kwam via haar man bij MokumTV terecht. Lokale Media heb ik altijd boeiend gevonden. MokumTV is echt onafhankelijk en staat journalistiek gezien op het alerhoorgste niveau. Dat bleek wel toen medewerker René Zwaap in 2000 door de gezamelijke Nederlandse journalistiek werd gekozen tot Verslaggever van Het Jaar. Of toen medewerker Mohamed el-Fers een paar jaar geleden op de grootste universiteit van Turkije werd onderscheiden door de Minister van Religieuze Zaken voor zijn (MokumTV) documentaire "De Tolerante Islam van Mevlana Rumi". "Treurig toch, dat hier in Amsterdam het totaal ongesubsidieerde MokumTV moet opboksen tegen een belerende, niet-capabele zendvergunninghouder met een directeurtje dat op die plaats belandde omdat zijn vrouw gemeenteraadslid is". Ik zou die schreefgroei bij zendvergunninghouder Salto graag willen aanpakken. Ze gaan binnenkort verhuizen naar gebouw De Zwijger. Dat argument gebruiken ze nu om te verbergen dat ze bij Salto, technisch gezien, geen knip voor de neus waard zijn. Zo blijkt dat ze wel de radio-playout, maar niet het play-out-systeem van het tv-circuit gaan vervangen. Iedere l*l weet dat je dan syncroniteitsproblemen gaat krijgen. Maar bij Salto hebben ze een door de gemeenteraad goedgekeurd bestuur dat directeur Rudolf Buurma en het Hoofd Techniek John Kerstens maar laat aanklooien. Er werd er in 1998 al "streaming video" aangekondigd en in 2002 aan ons beloofd dat er "binnenkort, als we de nieuwe tv-playout hebben", ook in het breedbeeldformaat zouden kunnen gaan uitzenden. En nu, vlak voor de verhuizing, is ons weer beloofd dat dit "en nog veel, veel meer" zal worden gerealiseert zodra de verhuizing achter de rug is.

Binnen MokumTV zijn het vooral mijn man en ik die van leer trekken tegen dat arrogante Salto-gedrag. Een directeur die denkt te kunnen bepalen wat het beste voor de Amsterdamse kijkers is, hoort daar eigenlijk niet thuis. Ook al is zijn vrouwtje de Koningin of zou ze de dochter van Zeus zelf zijn. Dat vind ik echt schrijnend voor een stad als Amsterdam. En je ziet het gevolg van hun wanbeleid. Iedereen daar houdt de adem in zodra het onderwerp "uitgebreid kijkcijferonderzoek" ter sprake komt. Met name door de regeltjes die het Hoofd Techniek en vooraf-gecontroleer van de directeur gooiden ze de Open TV-kanalen op slot. Moet je aan 1001 verschillende voorwaarden voldoen en ook nog betalen om te mogen uitzenden. Ondertussen zitten het directeurtje en dat Hoofd Techniek met een vet salaris weer allerhande regeltjes te bedoenken. Gewoon een gesprek voeren is nauwelijks mogelijk. Moet eerst een afspraak gemaakt worden. Onder het motto doorstromen slepen ze nu nog subsidie binnen van instellingen die zelf ook geen bal verstand hebben van hoe de media werken. Met al hun geregel heeft Salto zich sinds de komst van YouTube al overbodig gemaakt. Over de rug van de programmamakers denken ze nog even door te kunnen gaan met aan ons te verdienen en te profiteren van een gigantische bom aan belastinggeld dat door eerlijke, hardwerkende Mokummers wordt betaald, waarvan het grootste deel naar de salatissen van 17 Salto-mensen gaat, waaronder twee directeuren en een hoofd afdeling techniek die volgens het Hilversumse omroep-cao worden betaald. Programmamakers, zonder wie ze niet hadden bestaan en waar het uiteindelijk om gaat, krijgen geen cent voor hun product. Terwijl zelfs Luc Sala met zijn Kleurnet programmamakers een vergoeding gaf voor hun bijdrage. Daar is dus heel wat scheef, want als je wel het omroep CAO voor gasten die nog nooit een programma hebben gemaakt hanteer, moet je wat mij betreft voor de categorie programmamakers ook betalen. Net als dat ze bij AT5 ook doen. Van mij mag dat de hoogste prioriteit krijgen. En een grote schoonmaak bij Salto, waar nu alles afhangt van subsidies die vooral op gaan aan topsalarissen en de mensen die echt zwoegen en trekken om iets leuks op de buis te brengen. Dat is echt oneerlijk. Sinds het Hoofd Techniek zich op de voorgrond wist te dringen en er directeurtjes hun functie kregen omdat de echtgenoot in de gemeenteraad zit, is Salto helemaal vastgelopen in onzinnige regeltjes.”

Naast het werk op de Salto-redactie is Annemiek lid van de commissie media van het Centrum Opbouwwerk Staatsliedenbuurt en voorzitter van de Werkgroep Johnny Jordaan. “Verder hou ik van bobsleeën, breiën en de Amsterdamse Vrijheid– dat laatste wordt ernstig bedreigd door de politiek. Net als bij Salto bedenken oog regering en gemeenteraad steeds meer idiote regeltjes. Bijn iedereen is het er overeens, het wordt steeds minder leuk in Nederland.”

De Brom augustus 2006.

SPEED IN DE AMSTERDAMSE MEDIA
Nieuwsbrief Salto

Op 16 mei 2006 liet Salto-medewerker Inge Kerkhof op het Salto-forum weten dat ze "bezig" waren met een nieuwsbrief "die eind deze week in uw mailbox" zou liggen. Menig programmamaker was verheugd te horen dat ze ook bij Salto nu gebruik zouden gaan maken van moderne communicatietechnieken als de email. Mevrouw Kerkhof riep dan ook op: "Hou dus in de gaten of u de brief ontvangen heeft!".

Het versturen van een nieuwsbrief per email duurde slechts vier maanden. Voor Salto een record, dat mede gevestigd kon worden dankzij de IT-medewerker die hier dag-en-nacht mee bezig is geweest. Al op 3 Aug 2006 was de nieuwsbrief een feit. Op het forum: "Gelukkig had ik mijn mailbox extra goed in de gaten! Bedankt voor de tip Inge."

Salto bestuur en directie 2005
Astrid Elburg. Gerard Hulshof (Voorzitter), Nadia Mabrouk, Gerard Meulenberg, Mirjam Moll (Penningmeester), Louise Mulder, Ton Mulder, Luis Santine, Michiel Van der Voort, Rudolf Buurma (directeur), Annejikke Ebbinge (adjunct-directeur). Overig personeel: Joyce de Vlugt, Anne de Jong, Phil Blomer, Ali Boubred, Danny van der Heijde, Helena de Jonker, Charles Dekker, Touria Labrid, Namita Bhargava, Dré van Kouwen, Leo Enzlin, Inge Kerkhof, John Kestens, Diana Rozenstruik, Mohammed Azouak en Kirk Lowe.