OLON: Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland TV Noord Holland Salto: Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep Amstel Televisie 5 Mokum TV Amsterdam De Staatskrant / Staatsliedenbuurt Amsterdam Forum lokale media in Amsterdam
Forum Lokale Media in Amsterdam Terug naar De Brom  home


HET SALTO KANTOOR

Eerste bericht was afkomstig van Luc Sala en werd op 5/11/03 om 9:06 uur op het forum lokale media Amsterdam geplaatst met als kop:

Salto-directeur slaat programmamaker ziekenhuis in

Luc Sala (5/11/03)
Salto-directeur slaat programmamaker ziekenhuis in
Ik ben net gebeld, dat er aangifte is gedaan tegen directeur Erik vd Schaft van Salto, die de heer Hassan Izehriwen van Muhajid TV (een Salto aanbieder, deze man maakt al 14 jaar programma's voor Salto) zou hebben geslagen, waardoor deze man twee dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Hij heeft aangifte gedaan, verdere info ook via Mostafa Aboustif, voorzitter ADP. Ik kan hier verder niets mee, maar het lijkt me aan de pers om dit boven water te halen.

Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender
Salto's hoofd afdeling techniek brengt persvrijheid om zeep
Ridicuul verbod vooraf op uitzending MokumTV

Middels een email van het Hoofd Technische Dienst kregen de technici van Salto het bevel dat ze alle banden van MokumTV moesten controleren op het onderwerp Salto vs. Marokkaanse Raad. Als dit onderwerp op enigerlei wijze in de uitzending behandeld zou worden, "wordt de band niet uitgezonden." Punt uit.

MokumTV (5/11/03)
Het verbaast ons dat bij Salto tegenwoordig het uit Almere afkomstige Hoofd Technische Dienst bepaald wat er mag worden uitgezonden op de Open Kanalen van de Amsterdamse kabel. Het zo begaand Technisch Hoofd blaft voor zijn baasje uit Papendrecht. Zijn oekaze maakt duidelijk dat er maar één man heerst over de lokale berichtgeving via At5 en de voorheen Open Kanalen At1 en At2.

Waarom zijn directeur Erik van der Schaft en Hoofd Techniek John Kesten zo bang dat MokumTV bericht zou doen over een vechtpartij in studio2. Slachtoffer was Hassan Hzahriaun, die al veertien jaar dagelijks voor de Stedelijke Marokkaanse Raad het radioprogramma Sawt el-Muhajid (De stem der migranten) maakt. Hassan werkte verschillende malen met MokumTV samen voor ons programmaonderdeel NafferTime. Hassan werd vorige week tijdens de uitzending in elkaar geslagen door mensen die de studio binnendrongen. Hassan probeerde ze zijn studio uit te zetten en heeft aangifte wegens mishandeling gedaan. In plaats deze programmamaker bij te staan, kwam Salto's Hoofd Techniek met een uitzendverbod. Omdat in het Salto-reglement staat dat er in de studio niet mag worden gevochten. En stond er ook niet duidelijk in het regelement dat de programmamaker verantwoordelijk is.
Hassan Hzahriaun (AMR radio)Met zijn 14 jarige staat van dienst meende Hassan toch minstens zijn kant van het verhaal te mogen toelichten bij Salto. Vanuit het ziekenhuis vertrok hij naar het Salto-kantoor aan de Amstel. Daar trof hij een administratief medewerkster die niets ander wist te zeggen dan dat hij Het Reglement had overtreden. Programmamakers weten dat de regels vooral bedacht zijn door het Hoofd Technische Dienst en in een Amsterdamse politiecel meer is toegestaan dan in de Salto-studio.
In die omgeving maakt Hassan dagelijks zijn programma voor de Marokkanen in Amsterdam. Bij toeval kwam directeur Erik van der Schaft binnen. De man die met een vingerzwaai de schorsing van de zwaar gehavende Hassan op zou hebben kunnen heffen. Van der Schaft greep ook naar Het Reglement. Wenste Hassan niet aan te horen omdat hij geschorst was. Geheel in overeenstemming met Het Regelement werd Hassan Hzahriaun gesommeerd het pand te verlaten. Toen dit niet snel genoeg gebeurde naar de zin van directeur Van der Schaft heeft deze Hassan eigenhandig naar buiten gewerkt. Die schriele Hassan past wel vijf keer in Erik, dus dat zal hem niet te veel moeite moeten hebben gekost. De mishandeling van Hassan is op dit moment in onderzoek bij de politie. De politie heeft ook de banden van het programma van Hassan en de door bewakingscamera geregistreerde vechtpartij in beslag laten nemen. En maken ze het MokumTV onmogelijk hier over te berichten. En onlangs werd het Hoofd Technische Dienst verheven tot Hoofd Inquisiteur, de man die programma’s van MokumTV ongezien mag verbieden als er een onderwerp inzit wat hem niet bevalt.

Gezien de taktiek van geheimhouding van Salto (uitzendverbod op onderwerp zonder acht te slaan op de inhoud) is de grootst mogelijke openbaarheid belangrijk. Op de verantwoordelijke politici rekenen we allang niet meer.

We hebben in Amsterdam een traditie van tolerantie, van veel individuele ruimte om je te ontwikkelen. Salto’s unieke Open Kanaal kan er toe bijdragen dat mensen die meer en meer langs elkaar heen leven elkaar beter gaan begrijpen. Maar dan moeten we af van directeurtjes die denken dat het bestuur en de politici belangrijker zijn dan de hard werkende makers van al die boeiende programma's over de Amsterdamse Samenleving. Waarvan onze vriend Hassan er één is.
Als je zelf wil zien hoe de Salto-baas de politiek wijs gaat maken dat het allemaal goed gaat: donderdag 27 november 2003 zal in de commissievergadering van Portefeuillehouder Hannah Belliot (020-5523200) een evaluatie over SALTO plaatsvinden. Als wethouder voor Lokale Media werkt Belliot aan een goed en betaalbaar media-aanbod in de stad. Nu is het zo dat de makers van de programma’s helemaal niets hebben in te brengen bij Salto. Waar is deze macht van kantoorpersoneel, niet meer dan een doorgeefluik, een organisatie die bandjes of plaatjes van anderen mag afdraaien, op gebaseerd?
Nu ons verboden wordt om via MokumTV over bepaalde zaken te berichten, beraden we ons over welke mogelijkheden ons ter beschikking staan om aan deze ridicule en ongehoorde wijze van censuur te ontkomen. Suggesties over hoe we dit varkentje moeten wassen zijn meer dan welkom.

Om onvrede over de huidige gang van zaken bij Salto enig politiek draagvlak te geven organiseert Groen Links een hoorzitting. Deze heeft plaats op dinsdag 18 november 2003 van 19.30 - 22.00 uur in het stadhuis van Amsterdam, zaal 0239 (Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam). Contact personen: Imelda Tjon-Fo, statenlid Provincie Noord Holland. Telefoon 06-17812866, Serviella Roeplall, gastvrouw en programma aanbieder en Vil Codrington, gemeenteraadslid Amsterdam.

Manitha (5/11/03)
Wat kil
Wil kwijt dat ik de reactie van Salto wel heel erg kil en onmenselijk beschouw en als zoiets bij een gewone omroep was voorgekomen die Hassan als een held zou worden beschouwd

t (6/11/03) Edited at: 9/11/03
Middeleeuwse censuur weer ingevoerd door Salto directie
Vandaag, donderdag 6 november 2003, ontvingen alle technische medewerkers van Salto een email van hoofd afdeling techniek John Kestens met de opdracht om alle uitzendingen van Mokum TV te gecontroleren. Als er iets op voorkomt over het conflikt tussen Salto en de Stedelijke Marokkaanse raad (maakt niet uit wat) mag de band niet worden uitgezonden!!!!!!!!!
---DEEL TEKST WEGGEHAALD DOOR WEBMASTER VANWEGE DE RONDUIT SMERIGE INSINUATIES AAN HET ADRES VAN DE HEER VAN DER SCHAFT EN KERSTENS---
Een cursus persvrijheid lijkt me naast de cursus "Hoe maak ik een stabiel logo" geen overbodige zaak.

Saltovrouw (6/11/03)
AT5 Directeur Erik vd S.
Nu is het zo dat er regelmatig klachten zijn over het optreden van Erik vd Schaft jegens Salto personeel (Denigrerende houding, inhoudsloze opmerkingen e.d.) en last but not least, een "ik weet het altijd beter houding". Geruchten doen de ronde dat het mijnheer vd Schaft toch niets meer uitmaakt hoe het er allemaal aan toe gaat met het ongeregelde zooitje bij Salto omdat hij directeur van AT5 gaat worden.
Laten we hopen dat ze bij AT5 ook op de hoogte zijn van dit mismanagement door deze blaaskaak!!

Schwab (10/11/03)
Ongelofelijk staaltje perscensuur van de Salto-boys
Wat een ongelofelijk staaltje perscensuur van die Salto-boys. En dan gaat die Schaft ook nog eens naar AT5? Mokum TV, jullie gaan toch gewoon een band met de aanslag op Hassan inleveren en kijken wat er gebeurt? Volgens mij moet dit aangekaart worden bij de gemeenteraad. En Amnesty International.

Joris Joran (10/11/03)
Belachelijk
Wat ik me afvraag is Waar komt die Erik van den Schaft eigenlijk vandaan. Komt uit het niets naar Amsterdam en is plotseling dictator bij Salto. Graag wat meer achtergrondinfo over deze man, zodat ik misschien kan begrijpen waarom hij zulke wereldvreemde maatregelen treft.

Simon Baters (10/11/03)
Gemeente??
Waarom grijpt de gemeente niet in, er wordt tenslotte heel wat Amsterdams geld verkwanst door deze van der Schaft. Who the @#%$ is die luizebol? Die gast gaat toch niet de boel bij AT5 verzieken zoals ie bij Salto doet.

Carolina Weber (11/11/03)
Laat hij maar naar aT5 vertrekken!
Laat die van de schaf maar snel naar aT5 gaan. Daar hebben ze tenminste een ondernemingsraad die wel raad weet met dit soort mannetjes. Bij Salto hebben de programmamakers sinds zijn komst HELEMAAL NADA MEER TE VERTELLEN over het Publieke Open Kanaal.

Manitha (11/11/03)
Wil graag steun betuigen aan Hassan en Mokum Tv
Weet iemand hoe ik steun kan betuigen?

Joris (11/11/03)
Te gek voor woorden
Het is te gek voor woorden dat zo'n directeur je verbied uit te zenden wat hem niet bevalt.
SALTO, de publieke omroep van Amsterdam, beheert drie TV kanalen en zeven radio kanalen die een gebied bestrijken met circa 1 miljoen mensen. (ook enkele omliggende gemeentes) Gerekend naar al die zendtijd waar SALTO eindverantwoordelijke voor is, is het zelfs de grootste omroep van Nederland!
2 van die televisie kanalen en 6 van die radio kanalen zijn 'open kanalen'. ('Public Access') Dit is een vorm van toegangs radio en TV die vrijwel uniek is in Nederland.
Er wordt door ongeveer 150 (!) groepen (veelal vrijwilligers) gebruik gemaakt van de mogelijkheid een programma aan te bieden aan de Amsterdammers.
Veel etnische groepen, media activisten, kunstenaars, hobbyisten en vele andere onafhankelijke programma aanbieders maken dan ook al bijna 2 decennia gebruik van deze laagdrempelige toegang tot TV en radio.
De stichting SALTO had hier vooral een coordinerende rol: SALTO zond zelf geen programmas uit onder die vlag. Dat veranderde met de komst van directeur van der Schaft, die bllijkbaar zijn eigen ideeen heeft over 'Open Media'. Sterker nog: de open radio en tv kanalen in Amsterdam mogen de naam open niet meer dragen sinds het verbod vooraf. Programmamakers die door deze directeur worden getroffen raad ik aan onmiddelijk een kort geding aan te spannen, want dat win je altijd!

Kees Verdonk (12/11/03)
Schaft beweert nu plotseling zelf bedreigd te zijn
Onder de kop: Baas Salto-tv versneld weg na bedreiging schrijft Paul Vugts in Het Parool van vandaag:
Erik van der Schaft, zowel directeur van de Amsterdamse stadszender AT5 als van de lokale tv- en radio-omroep Salto, stapt vervroegd op bij Salto na 'ernstige bedreigingen' door een groepje jongens dat hem afgelopen weekend thuis opzocht. De bedreigingen vloeien waarschijnlijk voort uit een vechtpartijtje tweeënhalve week geleden in een Salto-studio waar de Stedelijke Marokkaanse Raad (SMR) een radio-uitzending verzorgde. Van der Schaft heeft aangifte gedaan. De Stedelijke Marokkaanse Raad beweert overigens dat Van der Schaft de bedreigingen heeft verzonnen vanwege een ruzie met een SMR-medewerker.
Salto heeft 'een open kanaal' waar allerhande clubs en stromingen vrijelijk kunnen uitzenden. In de studio aan het Rembrandtplein van waaruit de SMR bij Salto uitzendt, brak op 26 oktober een vechtpartijtje uit tussen programmamakers en enkele ex-medewerkers. Daarbij ging het alarm af, waardoor onder meer de brandweer onnodig naar de Salto-studio's kwam. Uiteindelijk vertrok de jongen die de vechtpartij zou zijn begonnen.
Vanwege de ongeregeldheden en 'het niet respecteren van de huishoudelijke reglementen' werden de uitzendingen van SMR enige tijd 'geschorst'. Een medewerker van de SMR-redactie ging verhaal halen op het hoofdkantoor van Salto aan de Amstel, waar hij zich, zegt het Salto-bestuur, 'zeer bedreigend en agressief' opstelde. Directeur Van der Schaft en een beveiligingsmedewerker probeerden hem 'aan de arm het pand uit te geleiden', maar dat mislukte. In 'de worsteling' die volgde, vielen klappen. De medewerker van SMR, die uiteindelijk op straat belandde, deed aangifte bij de politie vanwege mishandeling door onder anderen Van der Schaft.
De SMR-medewerker zegt in zijn aangifte dat Van der Schaft hem met zijn vuist in het gezicht heeft geslagen en vervolgens enkele keren op het achterhoofd gestompt. Vervolgens zou de medewerker op straat zijn gegooid. Het Salto-bestuur ontkent dat Van der Schaft heeft geslagen.
Vervolgens stond dit weekend een groepje jongens bij Van der Schaft thuis op de stoep. Die wil niet zeggen wat vervolgens precies gebeurde. Hij verwijst daarvoor naar Salto-voorzitter Gerard Hulshof. ''Wat duidelijk is, is dat Van der Schaft in zijn huis ernstig is bedreigd. Anderhalf jaar geleden is hij ook al eens bedreigd na een conflict rond uitzendingen van Salto. Hij is zeer ontdaan.'' Op details, als dat een achtjarig neefje van Van der Schaft bij het incident in zijn huis zou zijn overlopen, gaat Hulshof niet in.
Secretaris Ahmed Abaida van de SMR gelooft niet dat Van der Schaft is bedreigd. ''Toen ik op laatst bij hem was om over de problemen te spreken, zei ik dat onze medewerker aangifte ging doen. 'Dan ga ik ook aangifte doen', zei hij toen. Ik vrees dat hij de bedreigingen heeft verzonnen.''
Van der Schaft en het bestuur van Salto hadden al besloten dat hij zijn directeursfunctie bij Salto zou neerleggen, omdat hij het te druk heeft met stadszender AT5. Dat besluit is nu vervroegd.
Aldus het Parool.

Miryam van der Laan (12/11/03)
Misser van Paul Vugts in Het Parool
Eerst wil ik de mensen van deze site complimenteren. Open en zonder die belachelijke censuur-terreur van Salto. Hoogste tijd om dat nest van reglementen eens goed uit te ruimen en er voor te zorgen dat Salto weer wordt wat het hoort te zijn: een publiek open kanaal voor alle Amsterdammers, waarbij het bestuur er hoort te zijn voor de programmamakers inplaats van andersom.
Wat me tegenvalt is dat Het Parool (ooit een verzetskrant) luchtig over waar het allemaal werkelijk over gaat heenstapt: namelijk het verbod vooraf aan het adres van de programmamakers om over de affaire Van der Schaft te berichten. In de internetversie van Het Parool (door Kees Verdonk hier geciteert) is dat essentiele deel van het verhaal zelfs gesneuveld. Er staat in de gedrukte versie, voorpagina Parool 12 nov 03 letterlijk:
De zaak leidde tot ophef binnen Salto, en tot de mededeling aan de omroepen dat ze niet over het tumult mogen uitzenden.
Let wel, gezien de jurispudentie op het gebied van een verbod vooraf, is dit voldoende reden om de persoon die dit verbod uitvaardigde op staande voet te ontslaan.
Het is niet alleen in strijd met de Nederlandse Grondwet, maar ook in strijd met de reglementen van Salto zelf! Als dit verbod van Van der Schaft zelf afkomt, zijn de rapen gaar bij AT5.
In de gedrukte versie van Het Parool volgde ook nog de mededeling: Het bestuur van Salto gaat de uitzendingen strenger controleren.
Waarom is niet duidelijk. Met de uitzendingen was toch helemaal niets aan de hand?
Een misser van verslaggever Paul Vugts in Het Parool. Hij vraagt zich niet eens af wat de reden is dat het bestuur ineens zo nodig strenger gaat controleren.
Wat voor een engerds zitten er eigenlijk in het bestuur van Salto? Heeft Van der Schaft daar allemaal vriendjes neergezet? Of worden die door de programmamakers gekozen? Hoe democratisch is Salto eigenlijk? Maar bovenal: wat zit er achter die plotselinge strengere controle zonder dat daar enige aanleiding voor is?
Mij lijkt dat het bestuur wel iets beters te doen heeft, want er zitten bij Salto mensen die het hoge goed wat onze samenleving onderscheid van dictaturen de nek om willen draaien: onze persvrijheid.

MokumTV (12/11/03)
Re: Misser van Paul Vugts in Het Parool
Miryam, dank voor je compliment. En wat je opmerking betreft over dat het bestuur van Salto de uitzendingen strenger gaat controleren heb je helemaal gelijk, er is geen enkele aanleiding toe. Klinkt als een soort dreigement aan het adres van de programmamakers zonder dat er wat de uitzendingen betreft iets aan de hand is. Wat het bestuur van Salto betreft: we kennen ze niet, hebben ze nooit gezien en hebben geen idee hoe ze bestuurslid zijn geworden. Je hebt helemaal gelijk met je opmerking dat mensen die zo met onze persvrijheid omspringen niet bij Salto thuishoren.

Saartje Janssen (12/11/03)
te gek voor woorden
dit is echt te gek voor woorden. zit maar 1 ding op. totale opruiming van al die mensen die salto naar de klote helpen met hun geformat en zo. waarom hebben de mensen die de programmaas maken er helemaal niets te vertellen. het gaat toch om hun inplaats van al die bestuurdertjes die nooit een programma hebben gemaakt maar wel denken te kunnen bepalen wat er wordt uitgezonden.

Ipol (13/11/03)
E. van der Schaft prima vent.
Allemaal bullshit.........
Van een kant het verhaal aanhoren is meteen het juiste? Dacht dat effe niet hé? Die knuppel zal het wel verdient hebben.....sommige denken dat ze alles mogen en kunnen doen.
Sinds E. van der Schaft bij Salto is aangesteld is het bij Salto alleen maar vooruit gegaan, de programma's zijn scherper, alle rotzooi dr uit en nog meer talloze dingen die ik maar beter niet kan op noemen.
Dus alleen maar klagen en zeggen dat E. van der Schaft de schuldige is? Kijk nou eens eerst in de spiegel en begin dan pas te klakelen als oud wijf....
van der Schaft we staan achter je.......

Manon (13/11/03)
Re: Schaft prima ventje
Beste Ipol. Je kijkt zeker nooiy naar Salto. Salto zou er sinds Van der Schaft werd aangesteld alleen maar op vooruit gegaan? En dan heb je nog talloze dingen die je maar beter niet kan noemen? Noem er dan eens 1 inplaats van deze loze beweringen!.

Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender

olivier jansen (13/11/03)
Van der Schaft heeft ons weggejaagd
Wij zijn in 2000 gestopt met programma's aan te bieden omdat van der Schaft van het herhalings-systeem afwilde en dus niemand meer onze programma's kon vinden. Dat zal wat worden met die man bij AT5 waar alles verplicht vierduizend keer herhaald moet worden om uit de kosten te komen.
Ik mag hopen dat door deze rel de ogen van de gemeenteraaadsleden eens open gaan. Er kijkt niemand meer naar Salto, het is volstrekt onduidelijk waar al het geld heengaat, het Stichtingsbestuur is opgeheven, het is kortom een hele grote klerezooi. Na 20 jaar is dit instituut volkomen gemold door een hele serie incompetente idioten (kent u ze nog, de Huismannetjes, de van Wechems). Laten we de gemeenteraad voorstellen helemaal opnieuw te beginnen.

Theo Oudkerk (13/11/03)
Programmamakers aan de macht!
Dat ze er een klerezooi van gemaakt hebben is duidelijk. Ook het bestuur heeft zitten slapen. Het incompetente zooitje heeft van wat een van de leukste kanalen was een saai kutkanaal gemaakt. Ben het helemaal eens met Olivier Janssen. De programmamakers aan de macht Zij zijn de core van Salto, zij maken de programma's. Zij weten echt wel wat er goed is voor deze zender. Het bestuur heeft bewezen goed te kunnen slapen. Ze lieten zich wijs maken dat het allemaal geweldig ging. Afstappen dus.

Sander Wijdenbosch (15/11/03)
Ipol's verbeteringen?
Wat een oud wijf ben jij, Ipol.
Moest je dit soms schrijven van die meppende directeur?

MPN van Kerkhof (22/12/03)
What happened met v/d Schaft
Het blijft vreemd stil rond Schaft? Weet iemand of het waar is dat hij feest viert op het strand van Thailand. Dat hoorde ik namelijk gisteren in De Kroon.

Grapevine (22/12/03)
3 maanden
En is het waar dat hij drie maanden salaris heeft meegekregen?

Kroonkenner (27/12/03)
Schijnt drie ton te zijn
Hoorde dat hij uit zijn gezamelijke verdwijningen bij Salto en At5 zo'n drie ton in Euro's heeft weten te slepen.

Abderafiq (13/11/03)
Paul Vugts van Parool bedrijft tendentieuze journalistiek
De Stichting Maroc.NL liet in een persbericht wten dat Paul Vugts, journalist bij het Parool zich schuldig maakt aan tendentieuze journalistiek, grove onnauwkeurigheid, verkeerd citeren, uitspraken valselijk toeschrijven en bewust weglaten van relevante informatie.
Zo heeft Mohamed El Aissati, woordvoerder van Stichting Maroc.NL, in het telefonisch contact met Vugts gezegd nadat Vugts om een voorbeeld vroeg: "stel dat er bijvoorbeeld zou staan dat Hitler zijn werk niet af heeft gemaakt of dat alle negers tegen de muur moeten worden gezet, dan zouden wij dit natuurlijk direct verwijderen." Hiermee antwoordde El Aissati op de vraag wat een voorbeeld was van onacceptabele berichten. Vugts heeft dit gepresenteerd alsof het om daadwerkelijk verwijderde berichten ging. Hij schreef: "We halen teksten als 'Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt'en 'Alle joden tegen de muur' er zo snel mogelijk af.
Daarnaast heeft Vugts het woord negers, waarschijnlijk omdat hij negers niet sensationeel genoeg vond, vervangen door joden. Dit is een duidelijke en bewust foutieve weergave van de uitspraken van de heer El Aissati. Zijn berichtgeving over de Marokkanenrel bij salto lijkt ook nergens op.
Zie www.maroc.nl/prikbord/for...adid=76445

Bovenstaand forum: http://ezboard.com

22/12/03 verklaring Tounfite bij Maroc.nl www.maroc.nl/prikbord/for...adid=77438

Dubbele Salto´s: Erik van der Schaft bij Maroc.nl

erik vd schaft is wel bedreigd maar wel nadat hij met een marokkaan had gevochten (erik is een brede sterke manneke van 130 kg zwaar en heeft vroeger aan bodybuilding gedaan) maar mr. vd schaft gebruikt zijn vertrek bij salto het marokkaanse incident als smoes voor zijn vertrek. de waarheid is dat hij eigenlijk geen dubbele functie mag hebben als onder directeur bij at5 en directeur van salto en hij werd reeds enige maanden onder druk gezet door ene luc sala (voormalig directeur van kleurnet.) want mr. sala had nog een appeltje te schillen met vd schaft aangezien vd schaft er bij de programmaraad op had gewezen dat er maar 1 multiculinet op de amsterdamse kabel mag zijn en kleurnet dus overbodig was en inderdaad is korte tijd later kleurnet vd kabel verdwenen. wat vd schaft niet tegen de programmaraad vertelde was dat hij kleurnet als een bedreiging zag aangien menig programmamaker van salto overstapte naar kleurnet. en vandaar dat luc sala vd schaft al enige tijd onder druk zette om op te stappen bij salto of bij at5 en dat is dus nu gebeurt al zal vd schaft natuurlijk nooit toegeven dat het door sala komt dat hij vertrokken is bij salto. liever misbruikt hij een klein vechtpartijtje ervoor..............
volgen jullie het nog?

Salto onder Erik van der Schaft

Op 28 februari 2001, precies één maand in functie verstuurde Erik van der Schaft als de nieuwe directeur van Salto een brief met 16 punten aan "alle Salto aanbieders". Salto zou voor het eerst in haar geschiedenis zelf een programma maken. Vanaf 5 maart op de radio en gepresenteert door de nieuwe directeur. Van der Schaft zou ook zijn "onderwerpen en concepten bekend maken" waarop kan worden ingeschreven om in aanmerking te komen voor subsidie. Het Oude Paard "stationcall" werd weer eens van stal gehaald om de kijkers weg te jagen met amateuristisch gepruts. Ook werd door de nieuwe directeur bekendgemaakt dat vanaf 15 maart 2001 het verboden was één programma twee keer achter elkaar op Salto uit te zenden. Alleen MokumTV leek blij met dit doortastende besluit van directeur Erik van der Schaft, omdat "Amsterdam eindelijk wordt verlost van die KunstKakkers die op zondag niet leukers weten dan van ´s ochtends vroeg tot diep in de nacht kunstprogramma´s herhalen die eerder al op Nederland 3 te zien waren."

Het leek goed te gaan, maar toen wijzigde UPC de Salto frequenties en had geen Amsterdammer nog Salto onder de knop zitten. Weet u nog de vorige frequentiewijziging? Maanden van te voren spotjes, paginagrote advertenties in de dag- en weekbladen. Toen MokumTV een week voor de frequentiewijziging werd ingevoerd bij Salto directeur Van der Schaft informeerde, wist hij van niets en werd MokumTV ‘paniekzaaiers’ genoemd.

MokumTV:
Hoe dit mogelijk was? We vroegen er naar bij Salto en kregen van Het Hoofd Techniek te horen dat hij de brief van UPC niet open had kunnen maken omdat hij op vakantie was!

Maar wist Erik van der Schaft echt niets van de frequentiewijziging? Terwijl hij toch de nodige contacten met UPC moet hebben gehad tijdens het politieke steekspel rond zijn directeurschap van At5. Of had Erik het te druk? Wekelijks zijn eigen politieke talkshow, het bedenken van allerlei formats- en concepten waar de Amsterdamse programmamakers zich aan zouden moeten houden, wilde ze nog langer mogen uitzenden op zijn Salto-kanalen, de hordes 'omroepsters' die zich kwamen aanmelden en door Erik persoonlijk moesten worden getest op "televisie uitstraling".

Na zijn turbulente vertrek bij Salto en At5 trad Erik in functie bij UPC.
Hetgeen een nieuwe blijk werpt op belangrijke frequentie verandering die UPC schriftelijk aan het Hoofd van de afdeling Techniek van Salto meldde. De brief bleef weken lang ongeopend omdat Het Hoofd op vakantie was. Gevolg: 96% procent van alle Salto kijkers dacht twee maanden na deze frequentiewijziging dat de omroep niet meer bestond. Op geen enkele wijze heeft Salro zich hiervoor verontschuldigd. Op een twee keer via At5 vertoonde mededeling is geen van de door Salto beloofde maatregelen om de kijkers hierover te informeren nagekomen.

Hier staan dus enkele hoogtepunten uit het geheugen van Salto. Amsterdams Media Nieuws lees je in De Brom, of bekijk de Salto kanaal profilering, kies het beste lokale programma of de topper onder de Salto Medewerkers. Lees ook:Salto directeur slaat radiomaker ziekenhuis in of de Salto viering.

HOME