GESCHIEDENIS EN URBAN CULTURE

Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender

LOKALE TV IN AMSTERDAM (Sinds 29 april 1981)


Kies Het beste lokale tv-programma aller tijden in Amsterdam

Stella Braam's leugens over MokumTV
In een brief aan het bestuur van Salto liet MokumTV weten met ongeloof kennis te hebben genomen van de beschuldigingen van Stella Braam in Het Parool (11-11-´98). In het gewraakte artikel ´Blaffende wolven bijten wel´ beweerd zij: Bij de verschijning van ons boek (Zoektocht naar extreem Turks rechts in Nederland, KP) heeft de TOS van MokumTV beelden gekregen waarop ik close te zien ben. Elk halfuur werd het beeld stilgezet en kwam de mededeling: dit is de schrijfster.

MokumTV wijst erop dat wij de Turkse Omroep Stichting TOS nooit geen banden hebben gegeven of toestemming hebben verleend beelden van MokumTV uit te zenden. Hoewel de TOS wel op ons antwoordapparaat een verzoek tot toestemming had ingesproken. De TOS heeft zonder onze toestemming gebruik gemaakt van beelden van een uitzending van MokumTV, welke werd uitgezonden vóór mejuffrouw Braam haar spectaculaire onderduik maakte. Daar had deze uitzending niets mee te maken. Het ging over de eerste Europese Kampioenschappen Olieworstelen. Stella Braam had zich hiervoor als deelneemster ingeschreven. Heel publiekelijk. Van enige vorm van bedreiging waarvan ze in Het Parool spreekt, was toen helemaal niets bekend. Evenmin dat de politie haar kort daarvoor had laten weten dat er een huurmoordenaar op weg was naar Nederland voor een klusje dat verband houdt met een boek. Ook wisten we niet dat Braam te horen had gekregen dat er door haar schuld al iemand was geliquideerd. Braam maakte zich bij het olieworstelen als journaliste bekend, liet zich onder haar eigen naam inschrijven en wandelde de hele middag frank en vrij rond zonder dat haar een haarbreed in de weg werd gelegd tussen zo´n tweeduizend Turken (die ze een week later in een artikel in de Groene Amsterdammer verdacht maakte allemaal Grijze Wolven te zijn). Het gaat in deze te ver om deze veronderstelling te weerleggen. Temeer daar deze zaak uitgebreid in het boek Hoe gevaarlijk zijn de Turken ter sprake komt.

Wij EISTEN rectificatie van Het Parool, niet alleen omdat wij nooit banden aan de TOS hebben gegeven, maar ook omdat, nadat ons bekend was geworden dat de TOS beelden van MokumTV in een eigen uitzending over het boek van mejuffrouw Braam integreerde, wij deze omroep verzochten hiermee te stoppen. Hetgeen zij overigens onmiddellijk deden, na het fragment twee keer te hebben uitgezonden. Het is beslist niet zo geweest, zoals Braam beweerde, dat elk halfuur het beeld werd stilgezet. Het beeld werd in geen enkel geval, ook niet tijdens de uitzendingen van de TOS stilgezet. De mededeling: dit is de schrijfster kwam uit de eerdere MokumTV uitzending en sloeg op de verdachtmakingen van Braam over het olieworstelen in de Groene Amsterdammer, voor haar onderduiken. Voor de duidelijkheid: MokumTV zelf heeft dat fragment na haar onderduiken NOOIT meer uitgezonden en MokumTV verbood de TOS verdere uitzending van onze beelden. Wij betreuren het dat Stella Braam willens en wetens probeert ons op deze wijze in een kwaad daglicht te stellen. Hetgeen ons al eerder was gebleken, toen zij als bevestiging voor haar beweringen omtrent Grijze Wolven die volgens haar achter het onderzoek van Chris Nibbering zouden zitten. Journalisten die hier over doorvroegen gaf ze een exemplaar van het neo-stalinistische welzijnsblaadje Contrast als bewijs. Dat bewijs bestaat uit het citaatje van een anonieme Turk ´uit Utrecht´ die beweert dat hij vermoed dat de Grijze Wolven achter het onderzoek van Nibbering zouden zitten. Jammer dat Braam ´vergeet´ de rectificatie die Contrast twee weken later moest plaatsen mee te sturen. Die anonieme Turk zal ze zelf wel zijn geweest.
bericht november ´98

 

CHRONOLOGIE

29 april 1981: Start Amsterdam Televisie en MokumTV
In de nacht van 29 op 30 april 1981 gingen beide MokumTV's voor het eerst de lucht in. Waarschijnlijk begint MokumTV een half uurtje eerder dan AmsterdamTV, want zij kwamen in de lucht als de BRT 1 klaar was. Zeker is dit niet. Historicus dr. J.E. Vermeulen is van mening dat Amsterdam Televisie die avond drie minuten eerder begon.

5 augustus 1981: Amsterdamse kabelpiraten vergaderen
De Amsterdamse kabelpiraten komen in het Caransahotel op het Rembrandtsplein bijeen op een tumulteuze oprichtingsvergadering van de Ver. van Piratenzenders, de voorloper van Salto. Maarten Lamers van de Satanskerk word voorzitter. Mederwerkers van Kings TV en Einstein gaan met elkaar op de vuist. Een vertegenwoordiger van Mokum TV verlaat na enkele scheldkannonades over en weer de vergadering. (zie ook Ons Amsterdam in kolom < hiernaast).

3 oktober 1981: Grammofoorplaat Mokum TV Band
Verschijning van de single van Jan Rot & De Mokum TV Band: "Bij Ajax".

1981: Olivier Jansen ingeschreven bij KvK.
Olivier Jansen, ongetwijfeld een van de mensen die Salto later groot zou maken, schrijft zijn videobedrijf Hallucinema Screenservice in bij de Kamer van Koophandel Gooi & Vechtstreek.


Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender

22 september 1984: begin TV uitzendingen Salto.
SALTO werd opgericht door Radio STAD en de Gemeente. Salto begint een Open TV Kanaal. Omdat Sky Channel geen contact geld wilde betalen voor kabeldoorgifte, schonk ze Salto een schitterende tv studio op het Rembrandtsplein.


1986 TVAmsterdam begint met Uitkijken
Door het uitblijven van geld en initatieven begint TVAmsterdam een wekelijks cultuurmagazine, Uitkijken. Het was een proef van twee maanden die zou uitlopen tot 2001 en al die jaren een van de kijkcijferkanonnen op het Saltokanaal zou blijven. Ander succesnummer in deze begintijd zijn de uitzendingen van StaatsTV, Migrantentelevisie, Kunstkanaal, Rabotnik TV en het door Olivier Jansen's in de Salto studio opgenomen programma Color Box. Het programma-idee wordt door de VPRO gekocht en uitgezonden onder de titel Bij Lobith.


10 november 1989: Eerste uitzending Theo van Goghs 'Prettig Gesprek
Eerste uitzending Theo van Goghs 'Prettig Gesprek' (met Francois de Waal) bij Salto uitgezonden.


februari 1990: Oprichting Stichting Bellissima
In februari 1990 richten Brigitte Belanger en Carolien Euser de Stichting Bellissima op, met als doel maandelijkse uitzendingen over kunstzinnige speelfilms (Don't Look Now) uit te zenden op het Open Kanaal van Salto.


1 april 1992: Eerste uitzending AT5
Feike Salverda, Ronald van Wechem (Salto), Walter Etty, Aart van Cortenbe (Salto) en ex-wethouder Frank de Grave zijn in 1992 betrokken bij de oprichting van AT5. Feike Salverda wordt de eerste hoofdredacteur van AT5. Feike begon op 1 april 1992 en was twee weken later al met ruzie vertrokken. Hij zou kort daarop overlijden. At5 zou dankzij steun van burgemeester en gemeenteraad uitgroeien tot een bedrijf , verdeeld over verschillende panden aan de Regulierssdwarsstraat en de Herengracht. AT5 maakt met zo'n 200 medewerkers ongeveer 38 minuten televisie per dag.

1992: Ad 's Gravesande hoofdredacteur van AT5.
Ad 's Gravesande volgt Feike Salverda van 1992 tot 1993 op als hoofdredacteur van AT5.

1992: Begin van Karel & Monique, de hitshow bij Salto
Het programma Karel & Monique (Britta Hosman en Raymond Berger) is begin jaren negentig de grote hit bij Salto. Zo'n 40 uitzendingen vol spetterende persiflages. Televisiegenres werden gepersifleerd. Opgeblazen televisiebaasjes en hun onzinformats de hak gezet. Het onderdeel "Bij de Tijd" was een regelrechte voorloper op schreewerige studiopresentaties als Stem van Nederland en Show van Nederland. Een van de hoogtepunten was een persiflage op homeshopping-televisie met een overlevingspak voor de KLM.


1 april 1993: Fons van Westerloo hoofdredacteur van AT5
De broer van de latere hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Fons van Westerloo, wordt hoofdredacteur van AT5 (1993-1996). Een van de eerste daden van Fons van Westerloo is de aankoop van een van de succesvolle Salto programma's van de voorafgaande vijf jaar: Een Prettig Gesprek van Theo van Gogh. Laatste uitzending Theo van Gogh bij Salto heeft op 6 april 1993 plaats. Gast is Laura Starink Het programma is hierna voortgezet op AT5 en Fons van Westerloo sleepte het programma vervolgens mee naar RTL5 en SBS6, toen hij daar directielid werd. Van Westerloo is nu algemeen directeur van RTL Nederland.

30 april 1993 Theo van Goghs in 'Prettig Gesprek' met MokumTV oprichter
MokumTV oprichter Rene Zwaap is op Koninginnedag de gast in de uitzending van Theo van Goghs 'Prettig Gesprek'


In 1995 verkochten Amsterdam, Purmerend, Zaanstad, Landsmeer en Ouder-Amstel samen hun kabelnetten aan KTA, voorloper van UPC.


februari 1996: start van het A1 kanaal
Met een live uitzendingen van een conferentie over tactische televisie vanuit Paradiso nam Salto het toen zogenoemde kwaliteitskanaal A1 in gebruik. De Salto directie en bestuur besloten Bellissima, Kunstkanaal, StaatsTV/Rabotnik, TVA/SOCA, MTV (migranten televisie), Studenten TV en Sportclub TV structureel te gaan subsidieren. Alleen zij kregen exclusief toegang tot het A1 kanaal. Alle andere Salto-aanbieders werden geconfronteerd met een pittige tariefsverhoging om op het 'dumpkanaal A2' uitgezonden te worden.

1996: Ronald van Wechem hoofdredacteur van AT5
Ronald van Wechem volgt als a.i. hoofdredacteur van AT5 de broer van de latere hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer op. Ronald van Wechem was directeur van Salto en een van de oprichters van AT5. Hij is tegenwoordig financieel directeur van tv-producent Eyeworks.

1996: Irwin Kraal hoofdredacteur van AT5

4 september 1996: MokumTV introduceert Turks Olieworstelen
Op deze dag heeft de eerste uitzending van MokumTV's Turks Olieworstelen plaats via het open Salto-kanaal. Het zou het best bekeken Salto-programma aller tijden blijken te zijn.

1996: Ton van Royen a.i. hoofdredacteur van AT5
Ton van Royen is tegenwoordig presentator bij SBS6.


1997: Ton F. van Dijk hoofdredacteur van AT5
Ton F. van Dijk, de latere netcoördinator van Nederland 1, is van 1997 tot 2001 hoofdredacteur van AT5.

26 februari 1997: Laatste uitzending 'Prettig Gesprek' van Theo van Gogh.
Na 9 jaar 'Een Prettig Gesprek' heeft de allerlaatste uitzending plaats. In negen jaar tijd zijn 328 gesprekken opgenomen. Laatste gast is Nanda van der Zee, schrijfster van een boek over de rol van Koningin Wilhelmina en andere hoogwaardigheidsbekleders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd door de Salto-programmamakers van Televisieproduktie Amsterdam (TVA) gemaakt en uitgezonden op het Open Kanaal van SALTO. Vervolgens was 'Een Prettig Gesprek' ook te zien bij Super Channel, RTL5, SBS6, Net5, Oog TV Groningen, Locatel Den Haag, TV Plus en. AT5.

1997 Nieuwe beleidsplannen Salto
De Salto directie en bestuur hebben voor de periode 1998 - 2001 hun nieuwe beleidsplannen afgekondigd. Er is gestreden maar zonder succes: Bij Belissima wordt in een serie van 4 programma's de positie van Amsterdamse lokale tv onder de loep genomen aan de hand van de nieuwe beleidsplannen van Salto voor de periode 1998 - 2001.


1 januari 1998: Invoering SaltoStationcall afgekondigd
De Nieuwe beleidsplannen die directie en bestuur voor de periode 1998 - 2001 hebben gemaakt, worden van kracht. Een van de speerpunten in het Nieuwe Beleid is dat Salto een stationcall van 120 seconden gaat uitzenden. Vanaf 1 januari '98 moeten programmamakers hiervoor per uur 2 minuten afstaan. AmsterdamTV en MokumTV hebben hier krachtig tegen geprotesteerd. De langste stationcall die ze bij andere omroepen vonden, duurde 9 seconcen. Het zou overigens nog een kleine vier jaar duren voor de allereerste SaltoStationcall zou worden uitgezonden. Tot die tijd hield technicus M.A. streng in de gaten of de voorgeschreven 58 minuten niet werden overschreden. Geheel overbodig kapte hij keihard elke seconde af en zadelde hij programmamakers met boetes op omdat er duidelijk was bepaald dat een programma maximaal 58 minuten mocht duren en 'regels de regels zijn'. Meer.

2 mei 1998: Programmaoverzicht bron van ergernis
Bron van ergernis is het Salto-programmaoverzicht, dat wordt uitgezonden als er geen programma is. Hoe later op de dag, des te groter de kans dat je de overbodig geworden gegevens ziet van wat er uren eerder was uitgezonden! Volgens Salto is het technisch helaas niet mogelijk een script te maken waardoor programma's die al zijn uitgezonden niet langer worden "aangekondigd". Toen een van de programmamakers hierbij hulp aanbood, was het antwoord: 'Daar hebben we onze eigen technicus voor." Op het forum bleek dat verschillende programmamakers dit al jaren tevergeefs vragen we het .

1 september 1998: Salto voert kanaal en programma-profilering in
Na bijna vier jaar overleg is de langverwachte Salto kanaal- en programmaprofilering een feit. Er verdwijnen tal van programma's, soms na jaren, van hun vaste uitzendplek. Een paar van de oudste en zeer goed scorende Salto-programma's kondigden aan definitief van het Open Kanaal.te verdwijnen uit onenigheid met deze kanaalprofilering, waaronder kijkcijferkanonnen als StaatsTV en Rabotnik. Salto zal in de toelomst uitsluitend worden geprogrammeerd aan de hand van deze met veel moeite en pijn tot stand gekomen kanaalprofielen. Waardoor het wel zo is dat in de toekomst aardverschuivingen zoals we onlangs meemaakte, ons bespaard zullen blijven. Juist daarom is ook instemming over de maatregel. Volgens bisschop Marcello Oliveira, met zijn Stop met Lijden-show wekelijks bij A2 te zien, zet Salto met deze kanaalprofilering een een enorme stap in de goede richting waar het zenderherkenning betreft. De prelaat van de Braziliaanse Igreja Universal do Reino de Deus had overigens liever gehad dat de zondag voor zijn soort religieuze uitzendingen was gereserverd door. Dit bleek volgens Salto onmogelijk, aangezien KunstKanaal al haar lobbies bij gemeente en andere subsidieverstrekkers tegen de Lokale Omroep in het geweer had gebracht toen bekend werd dat de zaterdagavond voor 'kunst' was gereserveerd..
Samen met de nieuwe huisstijl en de aankondiging dat er binnenkort een geheel vernieuwde website in gebruik zal worden genomen, maakt de kanaalprofilering voor de kanalen A1 en A2 volgens Vrede 'een eind aan de grote onduidelijkheid voor de kijkers'. Belissima: 'We hebben er tegen gestreden, maar zonder succes. Salto heeft in al haar wijsheid besloten een streep te halen door de vaste avonden voor reguliere aanbieders en van het uitzendschema van de twee open kanalen een breinkraker voor gevorderde puzzelaars gemaakt.'

1 september 1998: Aanscherping maatregelen kanaalprofilering Salto-directeur maakt bekend dat de de kanaalprofielen worden aangescherpt en bepaalde programma's zullen worden overgeheveld naar andere kanalen.

16 oktober 1998: Nieuwste Salto-website op komst
De afdeling publiciteit kondigd aan dat er ´binnenkort´ een Salto-website zal worden geopend door de directie, waarop de programma-makers zelf hun actuele programma-gegevens kunnen plaatsen.

1 december 1998: Salto-website opnieuw plechtig afgekondig
Geen audio of streaming video, maar ´een geheel vernieuwde huisstijl´ wordt ons op de nieuwe Salto-website beloofd. Wanneer de plechtige ingebruikstelling van de Salto Website precies zal plaatshebben kon de coordinatrice van de afdeling Websites van Salto niet vertellen. Ook niet of dit 'binnen vijf jaar of vòòr het jaar 2003 gerealiseerd zal zijn.'

22 september 1999: Salto bestaat 15 jaar
In 1999 bestond Salto 15 jaar. Omdat het tv-platform van aanbieders niet functioneerde (er kon geen voorzitter worden gevonden) besluit Salto de individuele tv-aanbieders de gelegenheid geven ideeën in te brengen, zo liet bestuurtssecretaris Martine Huizenga weten. Leuke (en uitvoerbare) ideeën dienden voor 1 april van het feestjaar schriftelijk bij Salto te zijn ingediend. MokumTV stelde voor om speciaal voor dit 15-jarig bestaan vijftien programma van één uur te maken, gebaseert op het principe van de MokumTV-zappservice, waarin alle (of zo veel mogelijk) aanbieders van (zelfgemaakte) programma´s aan bod komen onder het motto: bij Salto leer je je buren kennen. Vrijheid en tolerantie moesten tot uitdrukking komen in de uitzending die het omvangrijke aanbod van nieuwe Amsterdammers tot onderwerp heeft. Waar elders worden zulke uiteenlopende programma´s getoont als op het Salto-kanaal. Gezien het speciale karakter vroegen wij Salto deze programma´s te ondertitelen en uit te zenden op die uren dat er geen aanbieders zijn. Op deze wijze hoopten we meer onafhankelijke programmamakers te inspireren tot het maken van programma´s over en met oude en nieuwe Amsterdammers in de hoofdrol. We hoorden nooit meer iets, totdat bleek dat Salto ons complete concept had gepikt en daar haar eigen ivulling aan gaf ter gelegenheid van de viering. Ook op ons protest tegen deze gang van zaken kregen we nooit antwoord.
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Salto Omroep Amsterdam zendt De Digitale Stad als cadeau een week lang wereldwijd A1 Tv op DDS2 en Radio 106.8 (Salto radio kanaal 3) op DDS3 uit.

1999: ETV wordt bedacht
In 1999 komen het Albeda College (Rotterdam), de Mondriaan onderwijsgroep (Den Haag), het ROC van Amsterdam en Utrecht met een educatief televisieconcept. De lokale overheid gebruikt de haar toegewezen belastinggelden om deze programma's uitgezonden te krijgen in de regio’s Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Amsterdam (zowel bij Salto als AT5), Groningen en Drenthe.


3 januari 2000 Milenniumuitzending valt bij Salto in 't water
Er was een milleniumwedstrijd, die Salto i.s.m. Luc Sala´s Mystèr 2000 organiseerde. Verschillende programmamakers werden door het hoofd van de afdeling Salto-pr opgebeld dat er in het kader van het millenium een herhaling van hun programma zou worden uitgezonden. Wanneer was "nog niet bekend." Het bleek een complete verassing toen een paar dagen later plotselinge herhalingen te zien waren. Waarom werd niet verteld, de uitzendingen stonden zelfs niet op de kabeltext achter de zender vermeld. Ook geen woord op de website waarop de namen van de omroepen die uitzenden te vinden zijn. Navraag leerde dat ook de afdeling techniek het moest stellen met de mededeling 'milleniumuitzending´ en het verder maar moesten bekijken welke uitzendbanden ze zouden afspelen. Fijn geregeld. Zo krijgen programmamakers niet eens de kans om via eigen uitzendingen op deze herhalingen te wijzen. Laat staan in andere media, zoals Het Parool. Protesteren over de ronduit slonzige wijze waarop de publicitaire belangen door Salto onmogelijk werden gemaakt, werden nimmer beantwoord.

25 februari 2000: Protestuitzending TVA op Salto
Protestuitzending tegen het waardeloze servicebeleid van kabelmaatschappij UPC. De redaktie van TVA zit al meer dan een week zonder kabelaansluiting.

2000: Luc Sala start KleurNet
Ir. L.H.D.J. (Luc) Sala had voor hij met Catharine Ooijens zijn eigen televisiezender Kleurnet begon, een programma bij MokumTV, "Busje komt zo". Met draaiende camera werd hij destijds aangevlogen door een overspannen parkeerwachter. De voorloper van Reality-tv zoals Hilversum maar zelden laat zien. Luc begon na dit succes, dat zelfs de voorpagina van de Telegraaf uitgebreid haalde, zijn eigen zender op een eigen kanaal. Kleurnet.

27 december 2000 (1 Shawwal 1421) Salto-technicus weigert einde Ramadan-uitzending
Het zou ons jaarlijkse hoogtepunt worden: MokumTV had in het milleniumjaar uitzendingen op Eerste Kerstdag en Nieuwjaar, waarbij het einde van de Ramadan op kerstavond viel. Maandag voor kerst ontving MokumTV een telefoontje van Salto-technicus Mohammed Azouak: er stonden twee uitzendingen op één uitzendband. Hoewel dit technisch geen enkel probleem is voor de computer gestuurde apparatuur van Salto, mocht dat "niet meer", want zo liet Azouak weten "dat is in het verleden wel eens mis gegaan". Azouak was vreemd genoeg wel bereid de band uit te zenden als we de voorafgaande uitzending zouden wissen. Daar voelde de MokumTV makers weinig voor, want "die uitzendbanden vormen tevens ons archief". Het lukte MokumTV niet aan het Gebod van de Afdeling Techniek van Salto te voldoen. Gelukkig kwam de onafhankelijke lokale televisieaanbieder KleurNet met het aanbod de door Salto bekostigde documentaire op de aangekondigde tijd geheel gratis via het KleurNet kanaal uit te zenden. Salto vierde het einde van de Ramadan met 'televisiestilte' en dus was er helemaal niets te zien. Van enige medewerking of begrip voor de programmamakers of betrokkenheid bij onze lokale omroep was bij Azouak geen enkele sprake. meer


1 februari 2001 nieuwe directeur van Salto in functie.
De uit Papendrecht afkomstige Eric vander Schaft wordt nieuwe directeur Salto. Hij veranderd begin 2001 het beleid van de Stichting Salto zodanig, dat smaakmakende programmamakers als TVA het niet langer zien zitten programma's voor het open kanaal te produceren.

2001: Salto directeur Van der Schaft voert verbod op herhalingen in
Met name het verbod op herhalingen heeft er toe geleid dat de kijker onze programma's niet meer weet te vinden en voortdurend geconfronteerd wordt met twee leegstaande tv kanalen. Toen Salto deze nieuwe beleidsmaatregel bekend maakte hebben TVA, Kunstkanaal en Migrantentelevisie direkt gereageerd. Vervolgens heeft Salto Kunstkanaal en Migrantentelevisie uitstel gegund tot 1 juli, maar TVA niet, omdat zij zogenaamd een ''ander soort'' organisatie zijn. TVA: Waarom Salto invloed wil hebben op onze uitzendingen is een raadsel. In elk geval werden onze uitzendingen 2x na een run gestopt. Voor en na onze uitzendingen draait een afgrijselijk lelijke informatiekrant, dus waarschijnlijk kijkt er nauwelijks nog iemand naar een eenmalige uitzending, althans niet de normale tienduizenden zappers die we vroeger langs zagen komen als we een hele avond konden uitzenden. AT5 herhaald overigens 24 uur, dat mag dan kennelijk wel. En ze krijgen nog flink geld toe ook.' Het Amsterdamse publiek 'mag zichzelf feliciteren met het verdwijnen van kwalitatieve programma's en de twee Open kanalen kunnen nu eindelijk van de voorkeuzezenders worden geprogrammeerd, want er is, zoals u kunt zien, het grootste deel van de tijd uitsluitend vuilnis en tekstinformatie op te zien. Ook stoort het ons enorm dat wij direkt in overleg zijn getreden en hebben aangegeven mee te willen denken aan oplossingen voor het verbeteren van de programmering op de kanalen. Ondanks deze bereidwilligheid heeft Salto direkt onze uitzendingen gestopt. Wij vragen ons hardop af of Salto wel de organisatie is die de zendvergunning in Amsterdam moet beheren. In elk geval is het Open Kanaal na vijftien jaar gesneuveld, niet iets om als Amsterdamse organisatie trots op te mogen zijn.'

2 februari 2001: Oprichting van de ROB
De samenwerkingsgroep van internationale onafhankelijke ongesubsidieerde lokale televisiemakers (ROB) wordt op 2 februari 2001 in Port Louis, Mauritius, opgericht. Hierbij betrokken waren OtrokTV (Slovaaks), AmsterdamTV (Hollands), RobinjaTV (Kroatisch), KauwaTV (Hawaiiaans), RabszolgaTV (Hongaars), TasaTV (Khmer), VerdzeneTV (Latviaans), GhulamTV (Urdu) en MokumTV (Amsterdams).

2001: Allard Berends (a.i.hoofdredacteur van AT5

2001: Matthijs van Nieuwkerk hoofdredacteur van AT5
Ook Matthijs vertrok, in 2002, om ook netcoördinator te worden, maar werd al spoedig presentator.

15 februari 2001: Van der Schaft voert Salto Trillogo in.
Niets markeerde duidelijker de teloorgang van Salto als de invoering van het Nieuwe Logo voor Salto, dat Van der Schaft tijdens zijn vakantie in Thailand door een 'professional' had laten ontwerpen. Een 'dame die veel ervaring had op dit gebied'. Een YingYang achtig geval dat totaal ongeschikt zou blijken te zijn omdat het trilde en tracking op de beeldbuis veroorzaakte.

28 februari 2001 Salto gaat zelf een programma maken
Precies één maand in functie verstuurd de nieuwe directeur van Salto een brief met 16 punten aan "alle Salto aanbieders". Salto is vergunninghouder van At1, At2 en At5 en het betrof o.a. de beleidsverandering. Zo gaat Salto voor het eerst in haar geschiedenis zelf een programma maken. Vanaf 5 maart op de radio. Ook zal de nieuwe directeur "onderwerpen en concepten bekend maken" waarop kan worden ingeschreven om in aanmerking te komen voor subsidie. En het Oude Paard "stationcall" is weer eens van stal gehaald om die paar kijkers ook nog ff weg te jagen. Maar het meest ingrijpende is wel dat de directeur meedeeld dat vanaf 15 maart Salto hetzelfde programma niet meer twee of meer keer achter elkaar zal gaan uitzenden. Inplaats van zo´n dubbele herhaling kan de Salto kijker genieten van de kabelkrant of live-beelden van een gokhal op het Rembrandtplein. Dankzij het doortastende besluit van directeur Erik van der Schaft is Amsterdam eindelijk verlost van het KunstKanaal. Die zonden al jaren op zondag kunstprogramma´s uit. Ook Olivier Jansen stopt met programma's aan te bieden omdat van der Schaft van het herhalings-systeem afwilde en dus niemand meer onze programma's kon vinden.

23 april 2001: TV Amsterdam boycot Salto
In Het Parool laat ook TV Amsterdam (niet te verwarren met Amsterdam Televisie, makers van o.a. Bij Ronald) weten te weigeren nog langer programma's aan te leveren voor het Open Kanaal van Salto. Als reden noemen ze directeur Erik van der Schaft en zijn strikt verbod op herhalingen.

26 april 2001: TV Amsterdam stuurt een raadsadres
TV Amsterdam stuurt een raadsadres naar de gemeenteraad over de gang van zaken bij Salto. Inmiddels heeft het Commissariaat voor de Media TVA geantwoord niet op de hoogte te zijn van de veranderingen die het bestuur van Salto heeft doorgevoerd aangaande de representativiteit (het opheffen van de Stichtingsraad).

april 2001: Salto wil Gluren van MokumTV niet langer uitzenden
Eerst mochten ze geen fragment van ons programma ´Gluren bij de buren´ laten zien bij SBS6 en vervolgens stuurt Salto de makers een brief waarin ze niet langer het succesvolle gluurprogramma willen uitzenden. MokumTV-programmamaker René Zwaap: ´Het gebeurt niet vaak dat Salto-programmamakers aandacht trekken van de reguliere omroepen. Maar voor Gluren bij de buren werden we uitgenodigd daar in het programma De Bus van John de Mol-productions wat te laten zien. Prime-time op de zaterdagavond´. Enthousiast werd dit aan Annejikke Ebbinge van Salto medegedeeld. Zij liet echter weten dat Salto een uitspraak van het commissariaat voor de Media had uitgelokt, en het commissariaat middels een brief van voorzitter drs. H. Koetje had laten weten dat oorspronkelijk door Salto uitgezonden programma-onderdelen pas één jaar na de laatste Salto-uitzending door een commerciele omroep zou mogen worden vertoont. Wat een fantastisch stuk promotie voor MokumTV en Salto had kunnen worden, werd hierdoor teruggebracht tot een algemeen gesprekje over De Bus. Want SBS6 durfde uitzending van Gluren bij de buren-fragmenten niet aan vanwege die uitspraak van het commissariaat. Een week ontving MokumTV een brief van Salto bestuurssecretaris Wouter Hins met de mededeling dat Salto niet langer medewerking zal verlenen aan het openbaar maken van onze Gluren bij de buren-opnames door middel van uitzending op de Salto kanalen.

3 juli 2001 APR Kabelplan nekt Kleurnet en pleegt sluipmoord op Salto
De Amsterdamse Programmaraad APR presenteerde 3 juli 2001 hun kabelplan. Het commissariaat, aangestuurd door de politieke macht, heeft de sluipmoord op de onafhankelijke zenders ingezet. Het Luc Sala kanaal KleurNet zal als gevolg van dit advies verdwijnen van de kabel. Verder bepalen ze dat niet alle drie de Salto-kanalen (behalve At1 en At2 is dat ook At5) moeten worden opgenomen in het wettelijke basispakket. Omdat Salto 2 door de APR wordt gezien als 'open podium', waartoe ook kleine, anderstalige tv- makers toegang hebben, vinden ze At5, de zwaar ondersteunde spreekbuis van de lokale regenten, al "Salto" genoeg. De Amsterdamse Programmaraad is een ongrijpbaar groepje dat namens de politiek bepaald waar een Amsterdammer naar mag kijken op de door hem zelf betaalde kabel. Hun macht had tot gevolg dat het uistekend bekabeld Amsterdam vol schotelantennes kwam te staan. MokumTV protesteert omdat 'binnen afzienbare tijd die Amsterdamse Programmaraad een door de techniek achterhaald relikwie uit het stoffig verleden' zou zijn.

11 juli 2001 Omroep-cao At5 utopia
Het is voorlopig onmogelijk het personeel van de lokale telelevisiezender AT 5 conform de landelijke omroep-cao te betalen. Dat zou een onaanvaardbare kostenstijging van minstens twee miljoen gulden impliceren. Het voortbestaan van de zender is dan niet meer te garanderen. Dit heeft de directie van AT 5 de ondernemingsraad laten weten in een adviesaanvraag over de overname door de gemeente. Die heeft onlangs het aandelenpakket AT 5 overgenomen van PCM Uitgevers.

DE ONDERGANG
SALTO RAAKT IN ÉÉN KLAP 93% KIJKERS KWIJT

1 september 2001: Salto tv-kanalen verplaatst
UPC verplaatst de twee Salto kanalen. Een paar dagen voor de effectieve frequentiewisseling weet men bij Salto nog van niets. De brief waarin UPC dit ruim van te voren had aangekondigd, bleef wekenlang ongeopend liggen. Omdat het Hoofd van de afdeling Techniek op vakantie was. Het onder Van der Schaft en Kerstens al teruggedrongen bereik van Salto wordt hierdoor nog meer gemarginaliseerd. Op het goed bekeken A1 kanaal komt RTV N-H te zitten. Salto protesteert voor de schijn en onderneemt verder helemaal niets. Drie maanden later blijkt dat slecht 7% nog weet dat Salto TV nog bestaat. Dat wordt nog minder als ook Het Parool besluit niet langer de Salto programmering op te nemen in de kant, omdat Salto alleen de namen van de programma's, maar niets over de inhoud doorgeeft. Parool-mediaredacteur: Hoe zou U het vinden als U in uw programmagids alleen maar zou zien of de NCRV of de TROS uitzenden, zonder dat U weet WAT ze uitzenden?

3 september 2001 Kleurnet verdwijnt
Op basis van een onbegrijpelijke beslissing van de Amsterdamse APR verdween ook kleurnet per 3 september 2001 van de buis. KleurNet zou volgens de APR niet gevarieerd en multicultureel, wat volgens Sala 'absoluut onzin en politiek ingeblazen laster is, die de zittende macht blijkbaar goed uitkwam. Want Kleurnet bood juist heel veel multicultureel en deed meer dan welke lokale omroep dan ook, en dat alles zonder een cent subsidie.'

29 september 2001: Eerste Salto Award naar MokumTV
Op 29 september 2001 ontving MokumTV in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Van der Ploeg uit handen van de Amsterdamse cultuurwethouder Saskia Bruines de prijs voor "Beste lokale televisieprogramma". At5 had het nakijken! De bekendmaking werd live vanuit de VPRO-studio aan de Amstel uitgezonden. Dat dit niet onomstreden "non-budget" programma van Groene Amsterdammer-redacteur René Zwaap en schrijver Mohamed el-Fers werd gekozen, stemde niet alle lokale televisiemakers tevreden. Met name dat onder de genomineerden geen enkel programma van het At5-kanaal (waar het meeste gemeenschapsgeld wordt gepompt) goed genoeg werd geacht voor een nominatie. MokumTV's René Zwaap, een jaar eerder door de gezamelijke Nederlandse pers uitgeroepen tot "Journalist van het jaar 2000", liet in zijn dankwoord weten er op te vertrouwen dat "ons noodlijdende lokale boertje van At5" volgend jaar weer onder de genomineerden voor de hoofdsteedse 'Grammy' zal staan.

30 september 2001 eerste uitzending SaltoStationcall
Programmamakers waren al vanaf 1 januari 1998 verplicht waren twee minuten per uur zendtijd in te leveren voor de afgekondigde SaltoStationcall. Bijna vier jaar lang hield technicus M.A. streng in de gaten of de nogal voorbarig afgekondigde 58 minuten niet werden overschreden. Ook al was er geen stationcall, toch kapte hij elke seconde af en zadelde programmamakers op met boetes omdat 'regels de regels zijn'. Maar op 30 september 2001 was het dan zo ver. In aanwezigheid van de complete Salto-staf werd voor de allereerste keer de Salto-stationcall uitgezonden. De reacties op de nieuwe Salto Stationcalls waren verdeeld. Er waren programmamakers die het 'in hun broek deden van het lachen' toen ze de stationcall voor het eerst zagen. Ook vond men dat "hiermee het amateurisme van de zender wel erg werd benadrukt." Na een tijdje werden de Salto Stationcalls tot opluchting van velen die zich er groen en geel aan ergerde, geruisloos afgevoerd.

1 oktober 2001: Salto-directeur Van der Schaft voert 'wurgcontract' in
Salto-directeur Erik van der Schaft voert per 1 oktober 2001 een overeenkomst met programma-aanbieders aan. Volgens TVA, een van de belangrijkste programmamakers is de overeenkomst niet alleen juridisch onmogelijk maar bovenal zakelijk oninteressant. 'Wij durven ronduit te stellen dat van der Schaft er op uit was het Open Kanaal kalt te stellen.'

16 november 2001 Nieuwste Salto-website reeds 'in constructie'
Al in oktober ´98 maakte de afdeling publiciteit met gepaste trots bekend dat er ´binnenkort´ een echte Salto-website zou worden geopend. Aan het einde van jaar 2001 kunnen we vaststellen dat de site reeds ´in constructie´ is. Maar er lijken aanzienlijke verbeteringen op komst te zijn. Op de eerste plaats hoopt Salto nu te kunnen realiseren dat je op de Salto-site onder actuele programma-gegevens niet langer de programma's van 5 jaar terug aantreft. Er wordt enig geduld en begrip gevraagd, want bij Salto zijn ze op dat moment al overbelast vanwege de afgekondigde 'algehele synchronisatie'.

10 december 2001 Storingen teisteren algehele synchronisatie Salto
Sinds 10 december 2001 past de afdeling techniek van Salto een algehele synchronisatie toe op de uitzendingen. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld de Salto-trailers en de banden met de Salto-omroepsters (ook al zo'n nieuw initiatief van Erik van der Schaft) synchroon op te kunnen starten.
Ook zullen er pogingen worden gedaan het eigenlijk voor tv ongeschikte nieuwe Salto-logo te stabiliseren. Helaas had deze nieuwe synchronisatie tot gevolg dat diverse uitzendingen uitermate gestoord op de kabel werden gezet. Bij Amsterdam Televisie, MTV, Kunstkanaal en MokumTV had elke beeldwisseling zowel een optische storing (deed denken aan een trackingfout) en een drop-out in het geluid tot gevolg. Volgens technicus John Kerstens lag dit aan de aanbieders: "Die moeten hun materiaal maar afstemmen op de verbeterde Saltosynchronisatie." Hij slaagde er echter niet in het knetterende logo te stabiliseren.


2 februari 2002 Programmamakers Salto nemen zelf het initiatief tijdens huwelijk Wim en Maxima: "De tegenstroom is ontwaakt: ludiek en eigen tv" loeide de voorpagina van Het Parool op dinsdag 29 januari 2002 om in 617 woorden de tegengeluiden die de hele trouwdag van Maxima en Willem Alexander via de Salto- kanalen op tv, maar ook op internet en radio te volgen zullen zijn middels reportages van een ploeg Salto-verslaggevers, waaronder MokumTV.

7 maart 2002: KleurNet niet terug op de kabel
Op 7 maart 2002 vraagt Luc Sala's Kleurnet de Amsterdamse Programma Raad om een deeltijdkanaal op de Amsterdamse kabel. Dat verzoek wordt afgewezen.

1 mei 2002 Trillogo Salto nog groter op de kabel
Het Hoofd Techniek komt met een nieuwe oplossing om het Salto logo stabiel te krijgen: het trillogo wordt wat maatjes groter in beeld gebracht.

1 mei 2002: Erik van Zwam hoofdredacteur van AT5
Van 2002 tot 2006 is Erik van Zwam hoofdredacteur van AT5

15 mei 2002: Trillogo Salto weer kleiner in beeld
Na twee weken te hebben gezien dat het trillen van het Grote Salto Logo alleen maar erger was geworden, neemt het Hoofd van de afdeling Salto Techniek het besluit om het oude, kleinere trillogo van Salto weer terug te plaatsen en het nog zo'n anderhalf jaar te handhaven, tot 13 november 2003.

27 augustus 2002 Belliot wil ondertitels bij Salto
Het Parool: wethouder Hannah Belliot (Kunst & Lokale Media) vindt dat "te veel programma's van de Amsterdamse omroep Salto in vreemde talen worden uitgezonden." Ze vindt dat de zender 'anderen buitensluit'. MokumTV was het geheel met Hannah eens. In hun Mediamagzine fragmenten uit een 'allochtoonse migranten-uitzending Madison TV. Compleet in een ons vreemde taal. De fragmenten waren afkomstig uit een vol uur durend sfreerverslag van het verjaardagsfeest van de oma van de hoofdsponsor van het programma. Dat moest dus ondertitelt worden, zo eiste de wethouder van lokale media.
In Het Parool van vier dagen later heeft Madam Belliot het over "migrantenomroep Salto". Op hoge toon eist ze dat "ook de Jordaan aan bod moet komen via Salto. Zo niet, dan komt er geen cent subsidie los."
"Hannah Belliot roept maar wat over Salto" luidde dan ook de titel van een ingezonden brief in Het Parool van zaterdag 7 september 2002. "Dat gaat over lokale media? Nog nooit van Mokum TV of Amsterdam TV gehoord?"
Kitty van der Geld van Amsterdam Televisie: "Dat mens kent blijkbaar alleen maar programmamakers die ze subsidieert."

1 september 2002: Alternatief voor trillogo Salto afgewezen
Links het officiele Salto-logo, rechts de door MokumTV aangeboden nieuwe kanaalindicatieOmdat het Hoofd Techniek er al jaren lang maar niet in slaagt het Salto-logo stabiel in beeld te brengen, laten betrokken programmamakers een nieuwe kanaalaanduiding ontwerpen. Inplaats van dankbaar te zijn voor deze verbetering en waardering te tonen voor het initiatief, werd het door het Hoofd Techniek afgewezen. Het zou volgens John Kerstens 'toch te gek worden, als aanbieders een logo voor Salto zouden maken.' Op de afbeelding links het flikkerlogo van Salto, rechts het onwerp dat het Hoofd Techniek ongeschikt achte.

Eind 2002: fusiegesprekken AT5 en RTVNH gestrand
De fusiegesprekken tussen de Provinciale besturen, de gemeente Amsterdam, Allard Berends van AT5 en Huib Elzerman van RTVNH zijn gestrand. Het breekpunt was het kunnen garanderen van een toekomst voor AT5 als zelfstandige stadszender op lange termijn. Na het strandden van de fusie gingen TV Noord-Holland en AT 5 elkaar in Amsterdam beconcurreren.


1 juni 2003 Salto-directeur Erik van der Schaft stapt over naar At5
In 1998 was het AT5 directeur Ronald van Wechem die zonder opgave van redenen opstapte bij At5. Ex-Salto-man Van Wechem vertrok na 7 jaar bij At5.Ex-Salro-directeur Erik van der Schaft maakte op 1 juni 2003 de overstap naar At5, als ad-interim met vaste aanstelling. Hij combineert dit vooralsnog met zijn directoraat bij Salto. Van der Schaft zal zowel bij Salto als AT5 plotseling met onmiddellijke ingang vertrekken. In de media werd gewag gemaakt van bedreigingen. Schaft zelf weigerde een verklaring af te leggen over de reden van zijn plotselingen vertrek. Ook het verder om een woord verlegen zittende At5 opperhoofd Erik van Zwam wilde geen toelichting geven op dit plotselinge vertrek.
De Brom 1 december 2003

1 november 2003: ROC begint met ETV uitzendingen
De ROC begint met haar ETV uitzendingen via lokale/regionale zenders. Voor Amsterdam is dat op Salto A1 kanaal.

Erik van der Schaft3 november 2003: Salto-directeur slaat programmamaker ziekenhuis in
Salto en AT5-directeur Erik vd Schaft slaat Salto-programmamaker Hassan Izehriwen het ziekenhuis in. Hassan maakt al 14 jaar programma's voor Salto. Na twee dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, doet hij samen met Mostafa Aboustif, voorzitter ADP, aangifte van ernstige mishandeling. Zie Erik van der Schaft slaat programmamaker Salto ziekenhuis in.

5 november 2003: Salto-technicus John Kerstens censureert MokumTV
Middels een email van het Hoofd Technische Dienst kregen de technici van Salto het bevel dat ze alle banden van MokumTV moesten controleren op het onderwerp Salto. Als Salto op enigerlei wijze in de uitzending zou voor komen "wordt de band niet uitgezonden." en moest deze onmiddellijk in het bakje van Salto's hoofd afdeling techniek worden gelegd. MokumTV protesteert bij Salto dat een uit Almere afkomstige Hoofd Technische Dienst bepaald wat er wel dan niet mag worden uitgezonden op de Open Kanalen van de Amsterdamse kabel. Als deze brief na zes maanden nog niet beantwoord is, worden de bevoegde instanties op de hoogte gesteld van het ridicuul verbod vooraf op uitzending. Ons schrijven naar het bestuur om te wijzen hoe Kerstens zijn machts misbruik om de persvrijheid om zeep te helpen zou nimmer aan de bestuursleden zijn doorgegeven..

11 november 2003: Hoorzitting Salto aangekondigd
Wil Codrington, gemeenteraadslid Amsterdam, maakt bekend dat vanwege de nvrede over de huidige gang van zaken bij Salto Groen Links op dinsdag 18 november 2003 een hoorzitting in het stadhuis organiseert.

12 november 2003: Baas Salto Erik van der Schaft versneld weg
In Het Parool van vandaag beweren Van der Schaft en Huslhof dat ze al besloten hadden dat Van der Shaft zijn directeursfunctie bij Salto zou neerleggen, "omdat hij het te druk heeft met stadszender AT5." Dat besluit is nu plotseling vervroegd. Een dag nadat er een Hoorzitting werd aangekondigd, beweert Van der Schaft plotseling zelf bedreigd te zijn. De Stedelijke Marokkaanse Raad beweert dat Van der Schaft de bedreigingen heeft verzonnen vanwege een ruzie met een SMR-medewerker.
Volgens Salto-voorzitter Gerard Hulshof zou de directeur anderhalf jaar geleden 'ook al eens bedreigd zijn na een conflict rond uitzendingen van Salto'.Op details gaat Hulshof niet in, behalve dat Van der Schaft in zijn eigen huis ernstig is bedreigd en 'zeer ontdaan' zou zijn.' Secretaris Ahmed Abaida van de SMR gelooft er niets van, en zeker niet dat Van der Schaft is bedreigd. ''Toen ik op laatst bij hem was om over de problemen te spreken, zei ik dat onze medewerker aangifte ging doen. 'Dan ga ik ook aangifte doen', zei hij toen. Ik vrees dat hij de bedreigingen heeft verzonnen.''
Kort daarop zou Van der Schaft ook plotseling opstappen bij AT5. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar subsidiegelden die hun bestemming niet hebben bereikt

13 november 2003: Salto trilloge vervangen
Nadat het hoofd techniek John Kerstens twee jaar en negen maanden lang moeilijke smoesjes opdist waarom dit technisch onmogelijk zou zijn het Salto logo 'stil' te krijgen wordt het vervangen door de letters A1 en A2.

18 november 2003: Hoorzitting over Salto op stadhuis
'Wat ooit een veel bekeken zender was, hebben ze naar de verdoemenis geholpen.' Om onvrede over de Salto-staf en bestuur politiek draagvlak te geven heeft op dinsdag 18 november 2003 van 19.30 - 22.00 uur een massaal bezochte hoorzitting plaats plaats in het stadhuis van Amsterdam. Dit onder leiding van Wil Codrington, gemeenteraadslid Amsterdam, Imelda Tjon-Fo, statenlid Provincie Noord Holland en Serviella Roeplall, programma-maakster bij Salto. Staf, bestuur en directie van Salto schitteren door afwezigheid. Om toch te weten te komen waar die gigantische onvrede uit bestaat zal Salto-voorzitter Gerard Hulshof later voorstellen een aantal quick-scans uit te laten uitvoeren. De vragen betroffen vooral het balie-personeel. Hoofd Techniek en Directie, laat staan bestuursvoorzitter Hulshof kwamen niet aan bod. Maar goed ook, want als je deze chefkes serieus gaat nemen, is er iets ernstig mis met je gevoel voor humor.


15 februari 2004: RTV Noord-Holland niet met AT5 samen
RTV Noord-Holland weigert samenwerking met de noodlijdende stadszender AT5. Een compromisvoorstel van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland is door de provinciale zender afgewezen. AT5 draait nu op een subsidie van de gemeente (anderhalf miljoen euro) en die stopt eind dit jaar. AT5 is er niet in geslaagd financiers te vinden om het gat te dichten. Door samenwerking met RTV Noord-Holland zou zes miljoen euro provinciale subsidie beschikbaar komen. De Amsterdamse wethouder Hannah Belliot (PvdA) en de Noord-Hollandse gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks) hebben samen een constructie bedacht voor AT5 en RTV Noord-Holland. Die komt erop neer dat er één kanaal komt, waarop beide zenders programma's verzorgen. Voor AT5 wordt volgens het plan anderhalf uur per avond gereserveerd. Het nu nog vertrouwelijke plan is 18 december goedgekeurd door het gemeentebestuur. Provinciale Staten zijn 3 februari akkoord gegaan. ''Moens en ik hebben ons huiswerk gedaan,'' aldus Belliot. ''Nu is RTV Noord-Holland aan de beurt.'' Uit een brief van Jos van Kemenade, voorzitter van de raad van toezicht van RTV Noord-Holland, blijkt echter dat die niets voor het voorstel voelt. 'De door u voorgestelde weg is onaanvaardbaar,' schrijft hij aan Belliot en Moens. Van Kemenade is alleen bereid te praten over 'een Amsterdamse editie binnen RTV Noord-Holland', waarbij 'de programmatische kwaliteiten van AT5 behouden kunnen blijven'. Een overleg tussen Belliot en Van Kemenade, waarbij ook burgemeester Job Cohen aanwezig was, is woensdag afgebroken.

3 november 2004: Hassan 15 jaar bij SaltoHassan Hzahriaun (AMR radio)
Precies een jaar nadat hij door ex-Salto en ex-AT5-directeur Erik vd Schaft voor een paar dagen het ziekenhuis in werd geslagen, viert Salto-programmamaker Hassan Izehriwen dat hij 15 jaar programma's maakt voor deze lokale omroep. Samen met MokumTV maakte Hassan o.a. het programma 'NafferTime' en interviewde hij twee leden van de beroemde Marokkaanse muziekgroep Nass el-Ghiwane in de studio van Salto aan het Rembrandtsplein. Hoewel hij samen met Mostafa Aboustif, voorzitter ADP, een jaar eerder aangifte van ernstige mishandeling door de Salto-directeur had gedaan, wachten Hassan en het Democratisch Platform Amsterdam tot op heden op antwoord.

9 oktober 2004: Theo van Gogh en Max Pam naar RTV Noord-Holland
Theo van Gogh en Max Pam zullen waarschijnlijk met hun ‘oude’ programma’s terugkeren op tv bij RTV Noord-Holland. Het gaat om Een Prettig Gesprek van Van Gogh en De Woestijn Leeft van Pam, eerste oorspronkelijk programma van Salto, laatste van AT5. Max Pam in het Parool: AT5 is toch een beetje een zieltogend iets. Bij TV Noord-Holland zijn we vriendelijk ontvangen, als in een warm bad. RTV Noord-Holland-hoofdredacteur Dink Binnendijk is blij met de twee nieuwe programma’s. Het is leuke televisie waarmee we ons kunnen onderscheiden. Hij wil geen rekening houden met eventuele gevoelens van wrok bij de concurrent nu hij met de pronkstukken van AT5 aan de haal gaat. AT5-hoofdredacteur Erik van Zwam reageert niet verrast: Ik kan het ze niet verbieden.

2 november 2004: Theo van Gogh vermoord
Salto-programmamaker van het eerste uur Theo van Gogh vermoord door Mohammed Bouyeri.


23 mei 2005: Salto directeur Rudolf Buurma herstelt kanaalprofilering
Salto directeur Rudolf Buurma hesrtelt de in de loop der jaren nogal verwaterde kanaalprofilering van de kanalen A1 en A2. Bij de invoering van het Salto profiel hadden er aardverschuivingen in het Salto-bestel plaats.In eerste instantie leek het te werken en wisten de kijkers wat ze op bepaalde dagen mochten verwachten. Zo bleken Max Pam en Martin van Amerongen fans van die echte Amsterdamse maandagavond en zat sportief Amsterdam op de dinsdagavond voor de lokale buis. Toen kwam de klad er in. Eerdere directeuren en medewerkers van Salto trokken zich niets aan van de gemaakte afspraken over de kanaalprofilering. Daar lijkt onder Buurma dan eindelijk verandering in te komen. In een brief aan de programmamakers van 23 mei 2005 laat Buurma nadrukkelijk weten dat bij de vaststelling van zendtijd voor het komende seizoen hij de zendtijd kan veranderen. Als eerste aspect wat hierop van invloed kan zijn, noemt hij het programmaformat in relatie tot het kanaalprofiel.
Zie: Salto kanaalprofilering een feit


2006: Jan Haasbroek a.i. hoofdredacteur van AT5

1 september 2006: Subsidiestokpaard ETV naast Salto A1 nu ook te zien op AT5
Omdat de edicutieve uitzendingen van ETV op Salto nauwelijks kijkers trokken, betalen ze nu ook aan AT5 om van maandag tot en met vrijdag twee keer dagelijks hun programma's als Taalklas en Voor niets gaat de zon op uitgezonden te krijgen.

7 september 2006: Salto verhuist van Rembrandtsplein naar Zwijgerpakhuis
Van het gezellige Rembrandstplein naar de oevers van het IJ, tussen de kunstkakkertjes. Verhuizing uitzendstraat & studio's hebben plaats in de nacht van 7 op 8 september. Vanaf 23.00 uur worden de studio's en de oude uitzendstraat ontmanteld en overgebracht. Op vrijdag 8 september wordt begonnen met de installatie van de nieuwe uitzendstraat & studio's. De uitzendingen worden tijdelijk onderbroken. Het lukt echter niet unieke upload-programma Outloud weer aan de praat te krijgen.

Zaterdag 11 november 2006: AmsterdamTV en MokumTV zijn het geklungel bij Salto zat en staken hun uitzendingen.
Sinds de verhuizing is de boel, zeker wat televisie betreft, er dusdanig slechter op geworden.De druppel die de emmer deed overlopen was een mail die drie dagen voor de nieuwe uitzending ontvingen: 'Tot nu toe is er in het nieuwe gebouw geen directe belverbinding vanaf de buitendeur (nr. 181 E) naar de 4e verdieping - Salto. Men is bezig met het installeren hiervan en wij hopen dat dit z.s.m. wordt geregeld.' Let wel, op hun eigen forum laat Salto weten dat ze al sinds half juni in dat kunstpakhuis Willem de Zwijger. waren begonnen " met het zelf installeren van techniek".Juni, juli, augustus, september... Maar ook al die weken na de officiële opening deed de bel het nog steeds niet. "We zijn er al mee bezig". was het geruststellende antwoord. Als je de uitzendband kwam inleveren buiten kantoortijd stond je voor de gesloten deur met een bewaker. Want ook de deur, en het deurslot waren blijkbaar dusdanig fout, dat daar een speciale 24 uurs bewaker bij zat. Dan moest je via je monieltje het Salto storings- en alarmnummer bellen. Kwam na enige tijd de dienstdoende technicus met de lift naar beneden om de band in ontvangst te nemen. Salto: "U begrijpt wel dat dit ondoenlijk is."
Salto probeert voor de zoveelste keer hun interne problemen af te schuiven op de programmamakers. Er zitten vijf gediplomeerde technici en een heus Hoofd van de Afdeling Techniek bij Salto. Omdat deze complete technische staf er al die maanden maar niet in slagen hun belletje te laten werken, moeten programmamakers hun banden ininplaats van de gebruikelijke twee uur voor de uitzending plotseling minimaal 26 uur (tot 2 dagen!) eerder langs komen brenegn "tijdens kantooruren". Voor MokumTV en AmstedamTV was het 'ondoenlijk' het complete format en alle montageschama's om gooien. In afwachting van de komst van een deurbel staken beide omroepen die in 1981, dus lang voor de komst van Salto al op de Amsterdamse kabel zaten, hun uitzendingen. Murat: Door die lapzwansen daar, is elke motivatie bij ons vrijwel geheel verdwenen. De mail die AmsterdamTV naar Salto stuurde:
Naar aanleiding van uw mail van afgelopen week, graag het volgende:
Wij van Amsterdam Televiie zijn in navolging van MokumTV op dit moment gestaakt met het aanleveren van programma's. Het is natuurlijk van de zotte dat wij al diverse keren voor een dichte deur hebben gestaan en na vele pogingen alsnog onze uitzendingen konden afgeven. Wij weten absoluut niet waarom er op dit moment bij Salto een "bureaucratie van het ergste soort" heeft plaatsgevonden, maar op deze manier willen wij als hardwerkende programmamakers die het vooral van "het laatste moment"moeten hebben ivm actualiteit, niet blijven doorgaan met een beleid wat op zijn zachts gezegd dictatoriaal; te noemen valt. Beseft men bij Salto, en dan met name de techniek, wat wij iedere week al jarenlang dsoen om een programma te maken voor de Amsterdammers? Vertrouwende dat z.s.m. een bel wordt aangebracht en ook een brievenbus!!!! is het mogelijk dat wij weer onze programma's gaan aanleveren bij u.
Met vriendelijke groet,
Kitty van der Geld
Nico Koole
Dick van der Geld
team Amsterdam Televisie.


2010: Salto A1 nu ook in breedbeeld te zien
Kanaal A1 nu ook in stereo. Nieuwe huiststijl wordt als overbodig opdringerig ervaren door programmamakers. Programma's worden eind 2010 nog steeds niet doorgegeven voor het programma-overzicht van UPC. Wat Salto uitzend is wel te zien op hun website.


 

Kies uw favoriete Salto Medewerker

Olivier Jansen in 2001: 'Er kijkt niemand meer naar Salto, het is volstrekt onduidelijk waar al het geld heengaat, het Stichtingsbestuur is opgeheven, het is kortom een hele grote klerezooi. Na 20 jaar is dit instituut volkomen gemold door een hele serie incompetente idioten (kent u ze nog, de Huismannetjes, de van Wechems). Laten we de gemeenteraad voorstellen helemaal opnieuw te beginnen.

Luc Sala in 2006: 'Kleinschalige media hebben de toekomst, ze hebben de wind van de digitale techniek in de rug, het kan goedkoper, sneller en met meer wortels in de samenleving dan de media uit de voorbije periode. Bij Salto zijn ze blijven steken in het kantoortje spelen. Alle ontwikkelingen lijken aan hen voorbij te gaan. Ze hebben geen visie en maken zichzelf overbodig.'

Wilt u reageren op de lokale media? Of communiceren met andere MokumTV kijkers? Klik dan hier

Alfaristan en Westerpark
In samenwerking met Alfaristan 2 wekelijks bij MokumTV de serie "Jumelage" over het Amsterdamse stadsdeel Westerprak en haar Alfaarse zusterstad Dayak in Azië. Er zijn legio opvallende overeenkomsten tussen beide plaatsen. LEES VERDER

Stop met lijden dankzij Lusophone
De Lusophone is een door dr. Luso Bardinos Pereira uit Praia ontwikkeld gehoorapparaat dat in de vorige eeuw gebruikt werd door de stokdove r.k. bisschop van de Kaapverdische Eilanden. Toen de bisschop zich de oren liet zalven, bleek dat hij met de Lusophone zelfs bomen kon horen praten. Een oude olijfboom sprak Pereira toe: Stop met lijden, wordt martelaar!

Lusophone heette een tijd lang dan ook de Stop met Lijden-show. Het programma van bisschop Marcello Oliveira, prelaat van de Braziliaanse Igreja Universal do Reino de Deus. En natuurlijk Pastor Miguel. Het is door MokumTV gekozen tot het beste religieuze niet-islamitische lokale programma. Bisschop Marcello Oliveira verricht in zijn programma wonderen met van de olijfberg te Oost Jerusalem afkomstige olie. Dezelfde olie die olieworstelaars gebruikten bij de Europese kampioenschappen olieworstelen in Amsterdam. De bisschop doet ook wonderen met een doek (het zogenaamde Brandeum) dat hij langs de muren van het graf van de joodse profeet Joshua ben Mirjam (0-33 nChr.) heeft gewreven. Opvallend is ook de charmante wijze waarop de bisschop dringend beroep op de portemonnaie van de gelovigen doet. Via een verwijzing naar bijvoorbeeld Abraham en zijn kleinzoon Jacob (Zij kregen de zegen van God en daarom moesten ze een offer brengen, dus wie zegen wil ontvangen moet een offer brengen) weet bisschop Oliveira van elke uitzending een speciale uitzending te maken voor het uitdelen van zegeningen. En wat zal uw offer zijn? vraagt de bisschop dan. Om de gelovigen te helpen, tovert hij een envelop, waarin de mensen dan hun poen moeten doen. De bisschop is treurig dat zijn beminde gelovigen het met een envelop moeten doen, want deze is veel te klein om daarin, net als Abraham en Jacob, een kameel of een schaap in te offeren. Terwijl de sympatieke bisschoppelijke helpers in uniform rondgaan met de enveloppen, geeft de bisschop nog een aardige suggestie: 'Wat zouden jullie denken van een weeksalaris of, voor de ouderen onder ons, een week van je pensioen?' De bisschop benadrukt dat ze echt geen miljoen hoeven te geven, 'maar als iemand toch een miljoen wil geven, dan zal ik dat natuurlijk niet weigeren.'