Annemieke stapt uit het leven

Het kwam als een schok. Onze zo gewaardeerde een door ieder geliefde MokumTV medewerkster Annemieke Telkamp stopt er mee. Een vaste datum voor haar vertrek zal Annemieke na afloop van de demonstratie tegen de "middeleeuwse videotechniek bij Salto" bekend maken.

"Ik kwam bij MokumTV omdat ik dacht dat met zo'n formule het toen al zo armoedige opel kanaal A1 een fantastische toekomst wachtte. Dat was ruim twee jaar voor de NCRV met hun Man Bijt Hond begonnen, en met succes de MokumTV-formule via de nationale tv wisten uit te bouwen."
Salto is vooral een instrument waarmee ze de Amsterdamse zendmachtiging beheren. Sukkels die nog geen handycan kunnen bedienen bepalen dan vanuit hun pluche dat MokumTV 51% "kunst" of "cultuur" moet bevatten. Alsof Nederland een cultuur zou hebben. Ja, de koektrommel op slot als je er een koekje uit hebt gehaald. Of je wel genoeg cult en kunst in je programma wordt bepaald door de man van het gemeenteraadslid Buurma-Haitsma. Als die op zijn boot bezig is, is het Hoofd Techniek nooit te beroerd om op technische redenen een uitzending af te keuren. En het maakt voor de regenten aan de Amstel niet uit of er wel naar Salto wordt gekeken, zolang zij via subsidies de zendmachtiging beheren voor A1, A2 en AT5. "


Normen om te mogen uitzenden

Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezenderIn hoeverre slaagt de staf van Salto er in de ECI Norm te handhaven. Van elk uur uitzendtijd dient minimaal 50% gevuld te zijn met Cultuur, Educatie en Lokale Informatie. Pas bij 51% voldoet een programmamaker aan de ECI norm. Dat is aardig, maar dat kan natuurlijk beter. Er zijn programma's die de halve procent ECI nog niet halen. Programmamakers die meer dan 50% Cultuur per uur uitzenden én lid zijn van de BROM kunnen dan het felbegeerde Culedin-schild aanvragen. Waarmee je echt in de voorste regionen van de smaakbepalende kunstkanalen zit

Brom onderzoekt op dit moment hoe het staat met de naleving van deze zo toonaangevende normen op de A1 en A2 Kanalen. Voor we de naleving konden controleren werd in samenwerking met het C.A.L.T.M. en het CulEdIn door de Brom vastgesteld wat wel dan niet als Kunst en Cultuur mag worden beschouwd voor de Amsterdamse Televisiekijker.

Nog steeds heerst er veel onduidelijkheid wat nu serieus als kunst moet worden beschouwd. Tot op heden bepaalden zogenaamde kunstkenners dat wellustig gehuppel van mannen in majootjes 'kunst' was. Vaak oudere, blanke kunstkenners probeerden mensen met oren aan hun hoofd wijs te maken dat het gekras in de laatste compositie van Peter Schat 'kunst' zou zijn. Net als een geblinddoekt volgekliederd doek in het Stedelijk Museum. Vergeet niet dat al die zogenaamde kunstkenners nog geen stuk van Van Gogh wilde hebben toen deze nog leefde. Ook niet in ruil voor een half flesje wijn. Diezelfde kunstkakkers geven nu miljoenen uit om Van Gogh alsnog te kunnen aanschaffen. Omdat ze nu beweren dat het plotseling belangrijke kunst zou zijn geworden.

Om duidelijkheid in begrippen als Kunst en Cultuur te verschaffen, zal de BROM op democratische wijze vast gaan stellen wat als Kunst en nniet als Kunst mag worden aangemerkt. Ook MokumTV ondersteunt dit normaliseren. Door die kunstkakkers, die Van Gogh droog lieten staan en Rembrandt in armoede lieten sterven, hebben ze van kunst nog iets erger dan godsdienst gemaakt. Waarbij slecht enkele uitverkorenen 'schoonheid' in het gepiep en gekras van Peter Schat kunnen horen. Kunstkakkers die flauw vallen van emotie bij het zien van een egaal blauw geverft doek, zolang het maar in dat Stedelijk hangt. Er dient een einde te worden gemaakt aan de dictatuur van deze zogenaamde kunstdrollen. Omdat ze de enige zijn die niet zien dat 't de nieuwe kleren van de keizer zijn die ze tentoonstellen.

Alleen maar Radio

Het wordt duidelijk als je in de keywords van de SALTO website kijkt. Ze hebben weinig op met tv, maar wel een overmatige belangstelling voor Radio. In de meta:staat als eerste "live radio" vermeld. Dan volgen na "a1, a2" de volgende tags:

radiostreams, streaming, internetradio, internet, luisteren, luister, luisteraars, horen, beluister, amsterdam, lokale omroep, lokale media, lokaal, lokale, publiek, publieke, amsterdam, salto, omrope, radio, lokale radio, omroep, radiomakers gezocht, programmamakers gezocht, gezocht, radio, maken, station, stations, de zwijger, pakhuis, amsterdamse, masterdams, chinese, lokaal, nederlands, nederlandse, mokum, jordanese, religieus, wereld, carribean, fm, frequentie, verhuizen, aanbieders, 2006, adverteren, advertentie, advertenties, radiospots

Zelfs in de meta naam hebben ze de naam Salto, dat staat voor Stichting Amsterdams Lokale Televisie Omroep vervangen door "SALTO Lokale Radio Televisie Omroep Amsterdam" Als dat zo is, heet het ook geen Salto meer, maar SALRTO. En dat sinds 31 okt 2006.


Metro 15 november 2006Salto-techniek
laat ons
buiten staan
Job Cohen sprak bij de opening van Kunstpakhuis De Zwijger enthousiast dat de lokale uitzendgleuf Salto eindelijk de vooraanstaande positie kon gaan innemen in de wereld van de nieuwe media. Zeker nu ze in één gebouw met de Raad voor de Amsterdamse Kunst zijn ondergebracht zouden ons spectarulaire zaken te wachten staan. Waarbij ook het "experimentele" niet geschuwd zou worden.

Voor mensen als Cohen, die hun email het liefst veilig per postkoets zouden verzenden, staat Salto absoluut aan de top op IT-gebied. Dat moet je wel als er jaarlijks veel geld wordt gereserveerd om de continuiteit van de 17 werknemers van Salto te garanderen. Niets op tegen, maar het gaat natuurlijk allemaal om de uiteindelijke output, ofwel de programma's.

Dat Salto 'de procedures wil stroomlijnen' en zelf 'visies op de toekomst' wil ontwikkelen is natuurlijk onzin, wat deze lokale televisiestichting werd opgericht om een makkelijk toegankelijke tv-platform te zijn voor de Amsterdammers. Het doekje voor het bloeden toen de regenten van onze hoofdstad op rigide wijze een einde maakten aan vrijheid op de tot op de laatste cent door de Amsterdammers zelf betaalde Kabel.

Salto was ooit de unieke vrijplaats waar de Amsterdammers graag naar keken. Daaraan kwam abrupt een einde toen UPC de bij vrijwel elke tv ingeprogrammeerde Salto frequentie dumpte. Op de plek van het tot dat moment goed bekeken Salto-kanaal A1 (Analoog 1) kwam de zender RTV N-H te zitten.

Salto zelf bleek niet op de hoogte te zijn van deze zo ingrijpende frequentie-wijziging. Twee dagen voor deze effectief werd, ontdekte Salto de UPC-brief, die wekenlang ongeopend in het postvakje van het afdelingshoofd Techniek had gelegen.

De afgelopen jaren werd elke tv-technische ontwikkeling verlamd door De Verhuizing naar Kunstpakhuis De Zwijger.

Het nieuwe briefpapier en de verse dozen visitekaartes voor de Salto-directieleden, sectorhoofden etc. waren ruimschoots op tijd klaar. Salto op de nieuwe locatie had niet alleen een "bezoekadres", maar ook nog een heus POSTADRES.

Met een uniek, eigen afwijkend huisnummer. HEEL SJIEK, ALLEEN waren de verantwoordelijken vergeten een bel of brievenbus aan te leggen.

Murat Kirbacoglu. redacteur van MokumTV is "woedend" op Salto, en dan met name op de afdeling techniek. We leveren al jaren onze programmabanden op zaterdag uiterlijk twee uur voor de uitzending aan. Nooit geen probleem met de dienstdoende technici gehad. Tot ze in dat nieuwe gebouw kwamen te zitten. Twee dagen voor de nieuwe uitzending kregen we een mail van het Hoofd Salto Secretariaat & Planning. Met de ronduit lompe mededeling dat we onze uitzendband plotseling uiterlijk vrijdag vòòr 17.00 uur moesten aanleveren. Omdat er "tot nu toe" in het nieuwe gebouw "geen directe belverbinding is vanaf de buitendeur (nr. 181 E) naar de 4e verdieping - Salto. Men is bezig met het installeren hiervan en wij hopen dat dit z.s.m. wordt geregeld.'

Murat: Salto was al half juni begonnen "met het zelf installeren van techniek". Ze wisten het al die maanden, want ook in september en de weken na de officiële opening van dat kunstpakhuis deed de bel het niet. Het was dus alles behalve een plotseling opduikend probleem. Salto bedacht weer eens een probleem dat er niet was, want ook op het Rembrandtplein belde je als je de uitzendband kwam inleveren buiten kantoortijd de dienstdoende technicus. Dat gebeurde al die jaren probleemloos! Ze houden totaal geen rekening met die hardwerkende programma-makers die een goede uitzending willen maken.

Mohamed: Als ze ook maar een greintje respect zouden hebben gehad voor de programma-makers, dan hadden ze deze op redelijke wijze en ruim van te voren op de hoogte kunnen brengen.

Murat: Over hoeveel programma-aanbieders hebben we het eigenlijk?

Mohamed: In praktijk waren het hooguit drie of vier aanbieders die op zaterdag hun uitzendband kwamen brengen.Een paar bandjes in een tijdspan van 12 uur aan nemen. Dat was volgens de Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep plotseling niet meer mogelijk.
Hier staat het letterlijk: De aanwezige technicus kan niet hooguit vier keer op een dag helemaal met de lift naar beneden moet om het bandje in ontvangst te nemen.

Salto: "U begrijpt wel dat dit ondoenlijk is."

Murat: Inplaats van een pagerbel over het nutteloze design-exemplaar op hun postadres te plakken, komen ze met regeltjes zodat ze de programmamakers op zadelen met hun probleem. Kijk eerst een bij bellenmaker Friedland. Je hebt ze al voor een paar tientjes, zo'n spatwaterdicht exemplaar met een bereik van ruim 100 meter, knipperalarm, trilalarm en 3 verschillende geluidsniveaus.

Mohamed el-Fers: Het vreemde was, een half uur voor die mail werd verstuurd, ik het Sectorhoofd Secretariaat en Planning nog aan de lijn had. Geen woord over wat ze dertig minuten later zou afkondigen. Ik hing dan ook direct wee aan de telefoon. Het Sectorhoofd Secretariaat en Planning was in bespreking gegaan en haar vervangster aan de telefoon had geen idee hoe lang het zou duren.

Een half uur later was ze nog steeds druk in bespreking, dus ik vroeg de dienstdoende Saltowerkneemster door te geven dat het voor ons heel moeilijk, zo niet onmogelijk was om twee dagen voor de uitzending onze deadline anderhalve dag naar voren te schuiven.
Mohamed: Zaterdagochtend stonden er nog opnamen van René Zwaap en ras-Mokummer Edwin de Roy van Zuydewijn op het programma, en ik was druk bezig een item over een nog steeds bestaande door Floris V opgerichte Ridderorde te monteren. Die nieuwe maatregel zou inhouden dat onze uitzending dus niet door kon gaan. Ook zonder die nieuwe maatregel zou het al aanpezen zijn om het programma op tijd klaar te krijgen. Het beruchte nachtje doorhalen...
H.: Nou, jullie zijn de enigen die hierover klagen. Bovendien staat er in de overeenkomst dat jullie de band ten minste vijf dagen voor uitzending op kantoor moet aanleveren.
M.: Die regel is al die twintig jaar dat Salto bestaat wat ons betreft nooit toegepast.
H.: Ja, maar het staat er wel in, dus...
M.: Zelfs in de mail van jullie wordt de uiterste termijn van twee uur genoemd. En in de technische voorwaarden staat ook heel duidelijk: "Programmabanden kunnen ook op zaterdag, zondag en feestdagen worden ingeleverd, doch uitsluitend na telefonische afspraak met de techniek."
H.: Dat mag dus niet meer.
M.: Maar zonder enige waarschuwing vooraf, pats boem, een rigide nieuwe deadline invoeren, is er echt zo weiniog respect voor ons werk? Al die uren die we wekelijks in onze uitzendingen stoppen, zonder daar ooit een cent voor te krijgen. We willen gewoon een leuk en interessant programma maken en betalen toch keurig onze rekeningen?
H.: Dat weet ik niet, maar regels zijn regels.
M.: Mag ik dan Rudolf (directeur R. Buurma) spreken. Die snapt heus wel dat je niet zomaar...

Een diepe zucht klonk voor ik even wordt weggeklikt. De directie is in bespreking.

Murat: Zelf heb ik het wel gehad met Salto en hun burocratie. Mohamed en René probeerden nog met de hoofdverantwoordelijken in contact te komen, in de hoop met redelijke mensen te maken te hebben.

Mohamed: Zomaar met de verantwoordelijken praten was niet mogelijk. Zowel de directeur als adjunctdirecteur als het Hood Secretariaat en Planning waren dus in bespreking en telefoniste H. kwam niet verder dan 'regels zijn regels'. En nee, ook het Hoofd Techniek was op vakantie. We moesten maar een mail met onze klachten sturen.

Murat: Ik had gelijk iets van, de pot op. Programma's als die hardwerkende mensen van ATV en Mokum maken zijn veel te goed voor dat Salto-prullenstationnetje waar bijna niemand meer naar kijkt.

Mohamed: We stuurden ze dus een mail, maar wachten nog steeds op antwoord. Ook met de email kan er natuurlijk van alles mis gaan.

Murat: Denk dat het Amsterdam TV net zoveel pijn doet als ons dat Salto de regeltjes en het kantoor belangrijker vinden dan de televisieprogramma's. Natuurlijk voelen we ons betrokken bij deze zender. Ook al wordt bij Salto onze high definition video met MPEG1 Audio Layer2 Stereo geluid teruggebracht tot een analoog mono signaal.

Mohamed: De bekende Salto VHS-copie kwaliteit in 4:3 beeldormaat en ingebouwde brom..

Murat: Dat we nog blijven uitzenden is vanwege de kijkers die geen internet hebben. Kijkers, die al die jaren trouw keken en ons steunden.

Mohamed: We hebben al die jaren tal van suggesties gedaan en onze hulp aan Salto aangeboden. We bedachten de slogan: Lokaal is Leuker, die Salto op dit moment gebruikt ter promotie van haar zender. Dacht je dat ze daar ooit een bedankje voor hebben gegeven? We lieten een nieuwe kanaalindicatie maken als vervanging van het Salto-logo dat horizontaal en verticaal beven van het beeld veroorzaakte. Natuurlijk was het ook in ons belang dat er een stabiel beeld werd uitgezonden.

Murat: Let wel, ons ontwerp was van Antonio Spinello en Salto mocht het zomaar, gratis gebruiken.

Mohamed: Inplaats blij te zijn was de reactie van John Kerstens, het hoofd techniek van Salto: "Het zou toch te gek worden als aanbieders zich daarmee gingen bemoeien". Het ontwerp flikkerde hij in de prullebak om doodleuk jaren door te gaan met het uitzenden van hun synchronisatieproblemen veroorzakende logo. We hebben echt van alles gedaan om Salto beter te maken. Maar je kunt net zo goed tegen een muur praten. Het interesseert ze blijkbaar niet, of ze snappen het gewoon niet. Salto is niet meer dan een gleuf waar een bandje in moet worden gestopt. Dat is blijkbaar al teveel gevraagd. Waarschijnlijk hebben ze het druk-druk-druk met weer een nieuw kanaalprofiel of nieuwe huisstijl.

Mohamed: Het gaat allemaal razend snel. Net was MokumTV op on-demand over gegaan en nu heeft KPN MediaMall ons aangeboden om vanaf 2007 op een eigen kanaal voor heel Nederland uit te zenden. En wereldwijd on-demand. Maar we zien eigenlijk meer in ontwikkelingen als Google Video of YouTube.

En Salto?

Murat denkt dat Salto zijn tijd wel gehad heeft: Ik kan ze niet echt meer serieus nemen. Alles wat ze aanraken lijkt gedoemd te mislukken.

Mohamed: Hebben ze al vijftien jaar de Salto kabelkrant. Leuk ter promotie van programma's die op dat kanaal te zien zullen zijn. Maar nee hoor, en we hebben het wel honderd keer op alle mogelijke manieren gevraagd, tot op heden kunnen programmamakers hun programmagegevens niet kwijt op de Salto kabelkrant. Die is al die jaren zo ingesteld, dat alleen maar de naam van de stichting die op dat moment uitzend kan worden vermeld. Je kan hoog of laag springen, dat blijft zo! Maar zou jij het pikken als de AVRO-bode alleen zou melden dat de VARA of de NCRV uitzend, zonder verdere info over wat ze dan wel niet uitzenden? Bij Salto vinden ze dat prima, of het interesseert ze geen reet.

Murat: Streaming Video is inmiddels al weer een gepasseert station, maar bij Salto hijgen ze nog na omdat ze net streaming radio geinstalleert. Streaming video, dat moet dat Hoofd Techniek eerst serieus onderzoeken, en daar is hij al maanden enorm druk mee bezig.

Mohamed: Wedden dat het, als het ooit komt, streaming video op postzegelformaat wordt. En dat ze over tien jaar nog steeds niet in HD kunnen uitzenden?

Murat: Er zou eens serieus onderzocht moeten worden hoeveel mensen er nog naar Salto kijken. Iedereen roept maar wat. Volgens de normale kijkonderzoekmethode is het aantal te gering geworden om te kunnen peilen. Het enige wat je dan met zekerheid kunt zeggen is dat er minder dan 10.000 kijkers naar Salto kijken. Dat kunnen er 1.000, maar ook 40 zijn. Bij On-demand kan ik precies zien dat een filmpje van MokumTV vandaag 14.445 keer is bekeken. Niet door toevallige zappers, maar door mensen die bewust kiezen wat ze willen zien. Zo heb je tenminste enig idee wat aanslaat.

Murat: Een uitzending op Salto krijgen is een hele onderneming. Beeld en geluid kunnen ze nog steeds niet uploaden. Dus moet je eerst alles eerst op een bandje zetten. Dan een tram naar de Rozengracht pakken, daar overstappen naar het CS en dan met de bus naar Kunstpakhuis De Zwijger bij de Schaeferbrug.

Mohamed: Na drie kwartier sta je dan met je bandje voor de gesloten deur van Salto. Moeten we soms een postduif aanschaffen om een brief aan Salto te kunnen schrijven?

Een nieuwe zucht klonk.

H: "We zijn er mee bezig, maar die bel en brievenbus is niet onze verantwoordelijkheid".

Zo is het maar net.

Salto, de Amsterdamse multo-culti subsidiezender