terug naar MokumTV
u kunt reageren
   

 

Benefactors Wanted!

Ingang Nat. Museum Alfaristan Why Do We Need Your Donations?
Most tevision-programs get 90% of their revenue from advertising companies or subsidies. We don't!

This means we must rely on vieuwers and friends to pay for producing and boraodasting MokumTV. But, this is not the way most televisionstations survive, as we do since 1982. Most programs rely on advertising, or they have benefactors. We don't have advertisers, so we need benefactors!

For this reason, we turn to people to ask for a small donation, to support the work of the MokumPlus Foundation in communication, in broadcasting thoughtful and inspirational items.

To Whom Am I Donating?
MokumTV is a registered non-profit foundation (Stichting Mokum Plus, Amsterdam) founded by René Zwaap, Mohamed el-Fers and Kosta Papadolpousos. We do not have a studio and don't need an office. All programs are recorded with a simple handycam, normally used to use during hollydays and birthdayparty's. We use one to record our weekly program. Nobody gets paid for it at MokumTV! Editing is done in the sleepingroom on the computer. We bought Pinnacle 9 to edit and broadcast on the Amsterdam Salto A1 channel.

Recorded with a handycams and edited on the PC are programs as the History of the Dutch Royals ('Appeltjes van Oranje'), The Johnny Jordaan Story, The Times and Life of the King of Juddish Music Leo Fuld, our awardwinning introduction of Turkish Oilwrestling in Europe, the History of Holland, The Year of Jacques Brel, the Funeral of Amalia Rodrigues, our series on the Da Vinci code, the Vaticanal News, the Apparitions of the Holy Virgin in Amsterdam or our documentary anout the Father of Pietje Bell.

MokumTV was the first that proved that thanks to handycan and PC now everybody can broadcast, independent producer of your own programfrom any gouvermental, political or religious organisation. We work together with a lot of them, but we wont accept any mony from them involving the content of our broadcasting. In general most of them don't wanna pay in this case att all, so we stay poor but healthy. Bevause as long we are broadcasting there are viewers who consider to help us. With unique material or by sending a donation to keep us going.

and As we are a non-profit organization, donations to the Stichting Mokum Plus are tax deductible in most countries, including the United States.

How Do I Donate?
Please send any amount to bankaccount nr. 43.46.97.435 at name of Stichting Mokum Plus Amsterdam, the Netherlands.

Any amount will be sincerely appreciated and used wisely, whether an annual gift or one-time offering.

Steun MokumTV

MokumTV is onafhankelijk. We vragen nog krijgen ondersteuning of subsidie van overheden of bedrijven, maar dankzij donateurs kunnen we onafhankelijk onze uitzendingen blijven maken.

U kunt u lid worden van de MokumTV Supporters Vereniging.

Lid/donateur worden van MokumTV heeft tal vav voordelen. Zo kunt u gratis teledaten met foto in onze uitzending. En wacht u jaarlijks een leuke verassing.In 2008 ontvingen alle mensen die MokumTV steunde een jaarkaart voor het Rijksmuseum van Alfaristan. In 2003 hadden we de Tante Leen Cruise. In 2004 ontvingen onze leden een unieke opname van Jacques Brel die in het Nederlands 'Men vergeet niets' zingt! En in april 2005 kregen onze leden en donateurs één van de vier MokumTV/Türkevi DVD's.

Kijkdoos
Voor 10 euro per jaar word ik lid en en heb ik gratis toegang tot de alleen voor leden toegankelijke activiteiten. Maak dus 10 euro over op bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam onder vermelding van 'student' en je collegekaart-nummer.

Student-lid worden
Voor 5 euro per jaar ben je student-lid en en heb ik gratis toegang tot de alleen voor leden toegankelijke activiteiten. Maak dus 5 euro over op bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam onder vermelding van 'student' en je collegekaart-nummer.

Donateur worden
Wilt u geen lid worden maar denkt u erover MokumTV nu en dan een bijdrage te geven? Wordt dan donateur. Maak uw bijdrage over op bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam onder vermelding van 'donateur' Als u wilt, voeg daar "mail"aan toe. Dan sturen wij u MokumMail met een overzicht van onze activiteiten.
Geeft u s.v.p. ook aan voor welk deel van onze uitzendingen uw gift bestemd is: Algemeen, Evangelisatiebestrijding, Islamitisch en/of Rooms Katholiek, Jeugdwerk, Yiddische Cultuuruitingen, Muziek uit missiegebieden, Oranje-ontmaskering, Jordaanbehoud, Training of Opvang/Nazorg Saltomedewerkers.

 

Een gift overmaken
Ook eenmalige giften voor MokumTV zijn natuurlijk meer dan welkom. Ook die kunt u storten op bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam onder vermelding van 'gift'.

Schenking per notariële akte
Schenkingen aan MokumTV zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Om voor belastingsaftrek in aanmerking te komen schenkt u minimaal 1 procent en maximaal 10 procent van uw inkomen. Zogenaamde periodieke schenkingen kunt u altijd aftrekken van de belasting. MokumTV is echter niet zelf in staat om voor u de notariële acte die daarvoor nodig is te regelen. We maken televisie. U moet ook bij de notaris zijn als u een deel van uw erfenis aan MokumTV wilt bestemmen.

Als u voornemens bent om een schenking aan MokumTV te doen, is het van belang om het volgende te weten. Het is namelijk zo dat giften aan goede doelen zoals MokumTV, onder bepaalde voorwaarden van de loon- of inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Bovendien zijn bepaalde wettelijke beperkingen in dit kader niet van toepassing op giften die gedaan worden in de vorm van een periodieke uitkering. Wie over een zeker vermogen beschikt, weet dat zijn of haar bezittingen op een dag overgaan aan degenen die door de wet of een testament als verkrijgers van een nalatenschap zijn aangewezen.

Wij wijzen we u op de mogelijkheid van schenkingen en legaten aan een goed doel, in dit geval MokumTV. Mocht u dit een zinvolle gedachte vinden, dan kan uw notaris of financieel adviseur u natuurlijk verder informeren.

Als u een schenking aan MokumTV wilt doen, kan de fiscus een belangrijke factor vormen bij het bepalen van de hoogte ervan. Giften aan een ‘algemeen nut beogende instelling’ zoals MokumTV mogen namelijk onder bepaalde voorwaarden van de inkomstenbelasting afgetrokken worden. Het totale bedrag aan giften moet meer dan 1% en minder dan 10 % van uw verzamelinkomen zijn, met een minimum van € 60, -. Als uw verzamelinkomen bijvoorbeeld € 16.000, - per jaar bedraagt, zijn de giften over dat jaar pas aftrekbaar indien zij een bedrag van €160,- overstijgen. De maximale aftrekpost in dit voorbeeld bedraagt € 1.600,-.

Schenkingen aan MokumTV
Wat is een nalatenschap (erfenissen en legaten)?Op het moment dat iemand overlijdt, ontstaat er een nalatenschap. De nalatenschap omvat het gehele vermogen van de overledene: goederen, banktegoeden en vorderingen op anderen. Heeft de overledene geen testament gemaakt, dan erven huwelijkspartner en bloedverwanten volgens een in de wet bepaalde volgorde. Is er wel een testament, dan kan de nalatenschap ook naar anderen gaan. Bijvoorbeeld naar een goed doel. U kunt MokumTV tot (mede-) erfgenaam benoemen. Bij testament legt u vast dat MokumTV een bepaald percentage van uw nalatenschap krijgt. U kunt ook een legaat toekennen. Dat is een van tevoren vastgesteld bedrag, een soort schenking na uw overlijden. Het is ook mogelijk alleen goederen te legateren, zoals uw huis of uw inboedel.Voor beide testamentaire begunstigingen is een notariële vastlegging nodig.De taak van de executeur-testamentairBelangrijk is in dit geval de rol van de executeurtestamentair. Dit is degene die bij testament wordt belast met de uitvoering van uw laatste wil. Tot 1 januari 2003 was het mogelijk bij codicil een executeur-testamentair te benoemen, na 1 januari 2003 is dit niet meer mogelijk. De executeur-testamentair voert opdrachten uit, zoals het uitkeren en afgeven van legaten. De executeur-testamentair verplicht zich alles af te ronden. Een taak waarover hij natuurlijk later verantwoording af moet leggen.

Lid voor het leven
Met een eenmalig bedrag van 1000 euro bent u verzekerd van een lidmaatschap voor het leven van MokumTV. U bespaart ons de kosten van de acceptgirokaarten en wij weten op wie we kunnen rekenen. De uitnodigingen tot de alleen voor leden toegankelijke activiteiten krijgt u automatisch toegestuurd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Maak de 1000 euro over op bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam onder vermelding van 'Lid voor het leven' en het is geregeld.

MokumTV sponsoren
Overweegt u ook sponsor te worden van MokumTV? Neem dan contact op met de Salto Omroep Organisatie Amsterdam en laat uitdrukkelijk weten dat het hier MokumTV betreft!

MokumTV wordt niet gesubsidiëerd. Steun MokumTV voor het te laat is: Bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam.

home

..

 

 

30 jaar lokale tv in amsterdam

Lourdes aan de Amste

Wiet is zo slecht nog niet

Alle publicaties van MokumTV bij Scribd

Istanbul de reisgids

Oum Kalsoum biografie

Jacques Brel biografie

Koop nu: Bob Marley

Encyclopedie Hollandse Heiligen

Hollands Glorie Snackbarboek

Friese Mirakels

De laatste Sultan Mehmed VI Vahdeddin

Amsterdammer Almanak 2010

Haarlemmer Almanak 2010

Kirkpinar - All about Turkish Oilwrestling

Sinds Stella Braam ben ik een Grijze Wolf

De Mariabode

Amsterdam apparitions

Mevlana Rumi biography

Lourdes Travelguide

MokumTV op Boomerang